Växjökonferensen

PROGRAM

TEMA 2021:

EN LIKVÄRDIG SKOLA

LIKA TILLGÅNG TILL LIKA UTBILDNING

Anmäl dig här
08.00

Konferensen börjar

12.00 - 13.00

Lunchpaus

17.00

Konferensen slut