Växjökonferensen

PROGRAM 2022

TEMA 2022:

Samhälle och skola i förändring

ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDEN

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig här
09.00 - 10.00

Registrering och kaffe

10.00 - 10.15

Välkommen till Linnéuniversitetet och Växjökonferensen 2022!

Kan man verkligen lära något av andra?

Alla EU-länder har någon sorts yrkesutbildning, kan man lära av de lyckade exemplen eller är det att plantera vass i öknen?

amelie von zweigbergk VD, Zweig Solutions

Tre av tio har förändrat sina framtidsplaner – ungas utbildningsval i pandemins spår

Unga är hårt drabbade pandemin – inte primärt av sjukdomen, men av dess konsekvenser i form av distansundervisning och försämrade möjligheter till både etablering på arbetsmarknaden och vidare studier. Hur har ungas attityder till utbildning och arbetsliv förändrats och vad betyder ökad jakt på trygghet för yrkesprogrammens attraktivitet? Baserat på Ungdomsbarometerns omfattande studier ger Vd Ulrik Hoffman perspektiv ungas framtidsval.

Ulrik Hoffman VD, Ungdomsbarometern

Internationellt projekt bygger samarbete bit för bit mellan elever och näringsliv

Under våren 2021 startades ett projektsamarbete mellan Volvo CE och LEGO ™ för att inspirera och utmana högstadieelever i teknisk problemlösning. Tillsammans med LEGO™ presenterades den första utmaningen, att dra världens största ramstyrda dumper med hjälp av legodumprar. Under våren arbetade högstadieleverna från fyra länder, Sverige, USA, Japan och Nigeria, flitigt under support och vägledning från Frida och ingenjörer från LEGO™ för att kunna presentera lösningen och slutligen genomföra det stora testet. Lyckades de? Frida kommer tillsammans med eleverna Amidala och Teo berätta om projektet.

Frida Jönsson Project Manager, Volvo Construction Equipment

Amidala Hermansson & Teo Alvånger Studenter

12.00 - 13.00

Lunch

Hur får vi en skola med bättre work-learn balance?

Enligt balansteorin mår både lärare och elever bra av god ”work-learn balance” i vardagen. Det handlar här inte om budgetbalans, utan om balans mellan eget lärande och värdeskapande för andra. Sådan balans är dock sällsynt i skolan. Lärare som sällan har tid att arbeta med eget lärande delar varje dag klassrum med elever som sällan får skapa något av värde för andra. Men det finns hopp. Forskaren Martin Lackéus beskriver två konkreta sätt att få en skola i bättre balans.

MARTIN LACKÉUS Forskare, Chalmers Tekniska Högskola

Matematik, AI, Robotar och lärande – vem behöver kunna vad, och varför?

Föreläsningen kommer diskutera matematikens roll i samhället och i skolan, och vi ställer oss frågan: Vem behöver kunna matematik i en framtida värld full av robotar och AI? I så fall till vad och varför? Eller blir matematik kanske ännu viktigare för att förstå och hantera vår omvärld? Diskussionen baseras på mitt nuvarande engagemang på Universeum vetenskapscenter samt 25 års skolforskning där jag försökt få elever att tänka som matematiker, att förstå matematik utan siffror och symboler, och att lära virtuella agenter eller robotar att spela matematikspel. Varför då, kan man undra?!

Lena Pareto Professor pedagogik med särskilt uppdrag för Universeum, Göteborgs Universitet

14.30 - 15.00

Kaffepaus

Att läsa eller inte läsa - det är frågan?

Läsandet och kompisen skrivandet är nycklar som kan öppna en mängd dörrar för elever. När en elev saknar förmågan att läsa och skriva blir i stort sett alla skolans ämnen svårare att klara. Det kan låta självklart att elever ska få lära sig läsa ordentligt, men alltför ofta kan vi se att det inte sker. Men måste elever, i dagens digitaliserade samhälle, verkligen lära sig läsa tryckt text? Räcker det inte att de kan ta till sig text?
Idag är det dock ett tufft uppdrag om du vill stå emot de starka krafter som förespråkar att elever ska lyssna/ titta på film istället för att läsa. Kan det vara så att denna vanliga anpassning faktiskt inte är en anpassning utan en budgetregulator?

Sara Bruun Språklärare och utvecklingsledare, Höörs kommun

Kunskapsskolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

I slutet på 1900-talet började svenska elever tappa mark i internationella undersökningar såsom PISA och TIMSS, och en hätsk debatt uppstod om vad som hade orsakat fallet. På senare tid har resultaten förbättrats, men Sverige befinner sig trots detta ganska långt från tidigare toppnivåer. Vad ligger bakom förändringarna över tid? Och hur kan vi åter nå den kunskapsmässiga toppen? I den här föreläsningen diskuterar forskaren Gabriel Heller-Sahlgren dessa frågor med utgångspunkt i boken Glädjeparadoxen – skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse.

Gabriel Heller Sahlgren Forskare, Institutet för Näringslivsforskning och London School of Economics

17.00

Konferensdagen slut

19.00

Middag på PM & Vänner

Middagen ingår i konferensavgiften men kräver föranmälan. Begränsat antal platser.

PM & Vänner har under årens lopp mottagit flera utmärkelser och satt Växjö på den internationella matkartan. Här är maten och vinet ett hantverk och miljön ett uttryck för nyaste design. Regionala råvaror. Hög gastronomisk passion och profil. PM & Vänner Matsal har en stjärna i Guide Michelin och är rankad i White Guide.

08.30

Konferensen startar

Fakta, förmågor eller bildning - vägval för framtidens skola

Aktuellt i vår samtid är hur skolan ska ställa om i ljuset av samhällsutmaningar inte minst kring hållbar utveckling. Vilka läroplaner behövs för framtiden, en som betonar fakta, förmågor eller kanske rent av bildning? Föreläsningen ger historiska exempel, internationella utblickar och pekar på aktuella frågor för pedagogiskt professionella idag.

Daniel Sundberg Professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

TILLSAMMANS FÖREBYGGER VI VÅLD BLAND BARN OCH UNGA

Nästan varannan person i Sverige kommer någon gång under sin livstid att bli utsatt för våld. Ännu fler, så gott som varenda en av oss, kommer att bli vittne till våld. Det här vet vi. Ändå saknas det på många sätt rutiner för att arbeta förebyggande. I Sverige har vi på MÄN valt att börja med skolan.
Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskning kring MÄNs arbete med våldsprevention i skolan. Våra tre förändringsteorier lyfts: vad är våld, en genusförändrande ansats och åskådarperspektivet. Vidare beskrivs Mentors in Violence prevention (MVP) som idag finns i ett 50-tal kommuner och är det enda utvärderade våldspreventiva programmet i skolan.

Lina Zavalia Metod- och utbildningschef, MÄN

10.00 - 10.30

Fikapaus

Föräldrahantering - en effekt av dagens samhälle

Föräldrar som hör av sig med allt ökande krav till skolan är ett växande arbetsmiljöproblem inom skolvärlden, något som gör att vi står i en bristsituation av behörig personal, och allt fler av våra pedagoger väljer andra yrkesbanor.
Föreläsningen lyfter både teoretiska och praktiska metoder med exempel för att stödja lärare, lärare mot fritidshem och skolledare i kommunikation och arbetssätt med vårdnadshavare – alltid med det professionella ledarskapet i fokus.

Mikael Kalmenstam Rektor, föreläsare & coach

Skärmstark – om unga och skärmar

Ny teknik väcker nästan alltid motstånd. Att läsa böcker ansågs en gång ha negativ inverkan på studenters minne. Den höga hastigheten i bilar befarades skada våra hjärnor. Idag är det ofta nätet och digitaliseringen som väcker oro. Men vad säger egentligen forskningen? Elza Dunkels föreläser utifrån sin bok Skärmstark och pekar på att paniken över skärmtid och hur digitalisering påverkar barn inte är konstruktiv. Tvärtom bidrar den till att barn och unga lämnas ensamma att själva hantera problem som uppstår kring samtida teknik. Ambitionen med föreläsningen är att motverka onödig oro hos vuxna och ge deltagarna tankeverktyg för att kunna bli ett bättre stöd för barn och unga.

Elza Dunkels Docent i pedagogiskt arbete

12.00 - 13.00

Lunchpaus

Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap

Hur kan undervisning utformas för att stärka elevers kritiska tänkande och källkritik inom samhällskunskap? I en av Skolforskningsinstitutets systematiska forskningsöversikter sammanställs relevant forskning av hög kvalitet som kan ge svar på denna fråga.

Pontus Wallin Forskare, Skolforskningsinstitutet

Det finns inga omöjliga skolor

”Elevhorder som styrde skolan. Kränkningar som vardagsmat. Och lärare som var fast i felaktiga föreställningar om lågaffektivt bemötande. Nu har två rektorer vänt trenden på statligt övertagna Storvretskolan.” (Läraren 24 okt 2019)

Lillemor och Susanne tog uppdraget att som ny skolledning på Storvretskolan bevisa att det går att vända en skola med omfattande brister på mindre än åtta månader.  I föreläsningen förmedlar de sina verktyg till utveckling. Storvretskolan blev rikskänd 2019 då Skolinspektionen beslutade om statliga åtgärder för rättelse.

Lillemor Bergquist Skolkonsulterna Stockholm

Susanne Norman Skolkonsulterna Stockholm

14.30 - 15.00

Fikapaus

I begynnelsen var relationen

Hur har mellanmänskliga relationer påverkats av digitalisering och snabba samhällsförändringar? Vilka är riskerna och möjligheterna? Vad kan vi lära oss för att slå vakt om det personliga mötet såväl i yrkeslivet som i det privata umgänget?

Per Naroskin Psykolog, författare och radiopratare

16.00

Konferensen slut