Växjökonferensen

25-26 januari 2023

Nationell mötesplats för skol- och utbildningsfrågor

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

2023 ska Växjökonferensen genomföras för 35:e året i rad. Det gör den till en av landets äldsta utbildningskonferenser. Självklart kommer konferensen även 2023 spegla aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2023:

LEDARSKAP I OCH AV SKOLAN 
– NÄR OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS

Ledarskap förekommer på alla nivåer i skolväsendet, allt ifrån mötet med det enskilda barnet eller eleven till besluten i det politiska rummet. Ledarens omdöme och etiska kompass är avgörande för att barn och elever får en likvärdig och rättssäker utbildning i en tid när omvärlden förändras.

Årets konferens belyser frågor om ex digitalisering, kulturell mångfald och hållbar utveckling, både som praktiska och idémässiga aspekter av ledarskap i och av skolan.

Markera redan nu den 25-26 januari 2023 i kalendern för Växjökonferensen.

Läs mer om tidigare konferenser här