Växjökonferensen

25-26 januari 2023

Nationell mötesplats för skol- och utbildningsfrågor

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

2023 ska Växjökonferensen genomföras för 35:e året i rad. Det gör den till en av landets äldsta utbildningskonferenser. Självklart kommer konferensen även 2023 spegla aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2023:

TEMA FÖR NÄSTA ÅRS KONFERENS
PRESENTERAS HÄR INOM KORT

Utbildning är en nyckel för att kunna hantera de utmaningar vi ständigt ställs inför när samhället förändras. Konferensen belyser både praktiska och idémässiga aspekter av hållbar utbildning.

Vi har som alltid ambitionen att innehållet ska vara till nytta för alla som arbetar med uppdraget att verka för framtidens skola.

Markera redan nu den 25-26 januari 2023 i kalendern för Växjökonferensen.

Läs mer om tidigare konferenser här