Växjökonferensen

27-28 Januari 2021

En likvärdig skola Lika tillgång till lika utbildning

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

2021 genomförs Växjökonferensen för 33:e året i rad. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2021:

EN LIKVÄRDIG SKOLA
LIKA TILLGÅNG TILL LIKA UTBILDNING

Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av likvärdighet som grund för en hållbar skola. Men vad avgör om elever får tillgång till utbildning av lika kvalitet oavsett skola, uppväxtort och familjebakgrund? Hur kan vi verka för god kvalitet i de förutsättningar, processer och resultat som ligger till grund för ledarskap och undervisning och ytterst alla barns och elevers möjligheter att erbjudas en god utbildning?

Välkommen till den årliga Växjökonferensen som med stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet denna gång fördjupar innebörden och betydelsen av en likvärdig skola.


Boka redan nu in den 27-28 januari 2021 för nästa års konferens!

Läs mer om tidigare konferenser här