Växjökonferensen

Välkommen till

Växjökonferensen 27-28 Januari 2021

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

Växjökonferensen genomförs för 32:e året i rad. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2020:

HANDLINGSKRAFT
FÖR EN HÅLLBAR SKOLA

Vad avgör om en skola resignerar eller tar sig an utmaningarna när de goda resultaten uteblir?
Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av handlingskraft som grund för en hållbar skola.
Handlingskraft att stå upp för alla barns och elevers rätt att upptäcka, lära och tänka nytt och handlingskraft att tillsammans bygga in en långsiktig förbättringskapacitet i organisationen.


Välkommen den 29-30 januari 2020!

Läs mer om tidigare konferenser här

Bi Puranen

Generalsekreterare, World Values Survey

Onsdag 29/1
i Puranen är generalsekreterare för World Values Survey, docent i ekonomisk historia och verksam forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Hennes senaste bok är ”Med migranternas röst, den subjektiva integrationen och värderingar i förändring” (Institutet för Framtidsstudier 2019). Bi är också aktiv forskare på den internationella arenan, främst vad gäller flickors och kvinnors möjligheter till utbildning och arbete.

Pär Johansson

Grundare av Glada Hudik-teatern

Torsdag 30/1
Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare. Han startade Glada Hudik - teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Pär visar i sitt arbete på hur individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att lyckas. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft.

Emma Frans

Doktor i medicinsk epidemiologi

Onsdag 29/1
Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi. Hon är forskare vid Karolinska institutet och tidigare vid University of Oxford, därtill vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet och har kallats för en av de roligaste svenskarna på Twitter.
Emma utsågs 2019 till demokratiambassadör av regeringen, ett uppdrag som syftar till att arbeta för att främja, förankra och försvara demokratin i Sverige.

Foto: Niklas Nyman/Volante

Patrik Landström

Skolområdeschef, Linköpings kommun

Onsdag 29/1
Patrik Landström är idag skolområdeschef med lång erfarenhet som lärare och rektor. Patrik har under många år, både nationellt och internationellt, arbetat med skolutveckling samt med att utveckla det professionella lärandet på såväl lärar- som rektorsnivå. Patrik tilldelades Lejonpriset 2013 – årets rektor.

Stefan Vilkman

Rektor, Östra Gymnasiet Huddinge kommun

torsdag 30/1
Stefan Vilkman har byggt en högpresterande, populär skola i en förort till Stockholm med en hel del nya organisationsidéer, en helt platt organisation och ett avancerat systematiskt kvalitetsarbete.
Stefan utsågs på Chefsgalan till Årets Chef 2019.

Foto: Lena Hammar

Ishtar Touailat

Entreprenör, innovationschef och prisad ledare

Onsdag 29/1
För sitt arbete inom innovation, ledarskap och jämställdhet har Ishtar Touailat blivit belönad flera prestigefyllda priser. 2018 utsågs hon av Veckans Affärer till en av näringslivets mäktigaste kvinnor och året innan till en av Sveriges 101 super-talanger. Hon har blivit utsedd till Framtidens kvinnliga ledare och av IT-jätten Tieto till årets IT-kvinna. Ishtar arbetar aktivt för en jämställd teknikvärld och har grundat techprogrammet Futuristas som fokuserar på att få fler kvinnor in i techbranschen. Ishtars hjärtefrågor som genomsyrar allt hennes arbete inom företagsvärlden handlar om mångfald, inkludering och jämställdhet.

Foto: Mari-Therese Karlberg

Jonna Bornemark

Professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola

Onsdag 29/1
Jonna Bornemark är docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap. Hennes senaste bok är Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde (Volante, 2018). Bornemark är också en flitig gäst i radioprogram som Filosofiska rummet, Teologiska rummet och Kropp och själ.

Foto: Robert Blombäck

Italo Masiello

Professor vid institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet

Torsdag 30/1
Med en forskningsbakgrund i medicinsk pedagogik använder Italo Masiello sina kunskaper i psykologi, neurovetenskap och datavetenskap för att förstå den potential som digital teknik kan tillföra till undervisning och lärande, beteende och kommunikation. Digitalisering är ett tvärvetenskapligt fält för forskning och utveckling där pedagogisk-, teknisk-, beteende- och designvetenskap möts. Detta gör det möjligt att studera och utforska olika lärandeprocesser samt verktyg och mekanismer som stöder dessa för att hitta svar på vad som ger värde och har effektivitet för elever och lärare.

Alva Appelgren

Doktor i kognitiv neurovetenskap

Torsdag 30/1
Alva Appelgren är doktor i kognitiv neurovetenskap och har forskat om hur feedback och förväntningar påverkar motivation och prestation. Hon har skrivit boken "Motiverad – feedback mindset och viljan att utvecklas" som riktar sig till ledare, föräldrar och lärare. Alva har vunnit priser i att presentera sin forskning på ett begripligt sätt och arbetar nu som föreläsare, författare, forskare och projektledare.

Fotograf: Alexandria Neoh

Peter Aronsson

Rektor, Linnéuniversitetet

Onsdag 29/1
Peter Aronsson tillträdde som vikarierande rektor för Linnéuniversitetet i mars 2017 och som rektor 1 oktober samma år.

Karin Nygårds

Moderator 2020

Onsdag & torsdag
Karin Nygårds är grundskollärare i främst svenska som andraspråk, men har blivit känd för sitt arbete med programmering i yngre åldrar. Genom TV, radio, böcker och mjölkpaketsbaksidor försöker hon utbilda barn och vuxna om hur den digitala världen är uppbyggd.

Fotograf: Severus Tenenbaum.

Anders Jidesjö

Doktor

Torsdag 30/1
Anders Jidesjö arbetar till vardags på Linköpings universitet, som lärare och forskare. Forskningen handlar mestadels om internationella studier om utbildningens relevans i samhällsutvecklingen.
Anders har även arbetat nationellt och internationellt med utbildning för hållbar utveckling, forskat om effektiv kompetensutveckling som sätter avtryck i klassrum, regelbundet anlitad som expert och sitter med i flera olka styrgrupper.

Mattias Lunn

Utvecklingsledare, MUCF

Onsdag 29/1
Mattias Lunn är utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och arbetar med skolval, demokrati och ungas inflytande.

Ulrika Lundqvist

Enhetschef för Riktade insatser, Skolverket.

Torsdag 30/1
Enhetschef för Riktade insatser på Skolverket, är ytterligare en av föreläsarna på Växjökonferensen 2020. Ansvarig för genomförandet av regeringsuppdraget om samverkan för bästa skola. Har tidigare arbetat som lärare och rektor på såväl kommunala som fristående skolor samt på utbildningsdepartementet. Ledde arbetet med läroplansreformen för grundskolan, 2011

Jan Håkansson

Docent i pedagogik, Linnéuniversitetet

Torsdag 30/1
Jan Håkansson är docent i pedagogik vid institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet. Hans forskning är inriktad på reformer, kvalitets- och förbättringsarbete inom skolväsendet.


29-30 januari 2020

Eva-Lotta Karlsson

Rektor, Grönkullaskolan

Onsdagen 29 januari
Rektor, Grönkullaskolan Alvesta kommun

Maria Lindbäck

Specialpedagog, Grönkullaskolan

Onsdag 29/1
Specialpedagog, Grönkullaskolan Alvesta kommun

Kerstin Söderberg

Speciallärare, Grönkullaskolan

Onsdag 29/1
Speciallärare, Grönkullaskolan Alvesta kommun


TEMA 2020:
HANDLINGSKRAFT FÖR EN HÅLLBAR SKOLA