Växjökonferensen

25-26 januari 2023

Tema: Ledarskap i och av skolan - när omvärlden förändras

Anmäl dig här

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

2023 ska Växjökonferensen genomföras för 35:e året i rad. Det gör den till en av landets äldsta utbildningskonferenser. Självklart kommer konferensen även 2023 spegla aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2023:

LEDARSKAP I OCH AV SKOLAN 
– NÄR OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS

Ledarskap förekommer på alla nivåer i skolväsendet, allt ifrån mötet med det enskilda barnet eller eleven till besluten i det politiska rummet. Ledarens omdöme och etiska kompass är avgörande för att barn och elever får en likvärdig och rättssäker utbildning i en tid när omvärlden förändras.

Årets konferens belyser frågor om ex digitalisering, kulturell mångfald och hållbar utveckling, både som praktiska och idémässiga aspekter av ledarskap i och av skolan.

Markera redan nu den 25-26 januari 2023 i kalendern för Växjökonferensen.

Läs mer om tidigare konferenser här

Niklas Källner

Moderator Växjökonferensen 2023


Niklas Källner slog igenom i Sverige och Skandinavien som reporter i programmet Skavlan. I sina korta och humoristiska inslag lyckades han få både vuxna och barn att dela med sig av sina liv. Han har utöver det varit programledare för ”Von Svenssons kläder”, ”Delat land”, ”I särklass med Niklas”, ”Karlavagnen” och ”Arvinge okänd”. 2015 debuterade han med boken ”Tills man dör lever man” och 2018 kom han ut med boken ”Och bilen går bra?” – en bok om det viktiga kallpratet. Som journalist har Niklas Källner alltid drivits av sin nyfikenhet, och han har lärt sig värdefulla knep för att få ut så mycket som möjligt av den han intervjuar. Förmågor som är ovärderliga som moderator.

Semira Vikström

skolchef, Huddinge kommun


Semira Vikström och Erik Hall har arbetat tillsammans under nio läsår i rollerna som rektor och biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun. Semira arbetar idag som områdeschef tillika skolchef i Huddinge kommun och Erik arbetar som tillförordnad rektor på Visättraskolan. Semira och Erik har tillsammans med Visättraskolans biträdande rektor, Dounya Hayyoun och skolforskaren Ingrid Hylander, skrivit böckerna Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Skolutveckling i praktiken – Konkreta exempel och Elevhälsa i praktiken – Konkreta exempel (Liber AB).

Erik Hall

tf rektor, Visättraskolan


Semira Vikström och Erik Hall har arbetat tillsammans under nio läsår i rollerna som rektor och biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun. Semira arbetar idag som områdeschef tillika skolchef i Huddinge kommun och Erik arbetar som tillförordnad rektor på Visättraskolan. Semira och Erik har tillsammans med Visättraskolans biträdande rektor, Dounya Hayyoun och skolforskaren Ingrid Hylander, skrivit böckerna Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Skolutveckling i praktiken – Konkreta exempel och Elevhälsa i praktiken – Konkreta exempel (Liber AB)

Christer Olsson

inspiratör, föreläsare & coach


Christer Olsson är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé. Med över 30 års erfarenhet är Christer Olsson en av Nordens mest bokade föreläsare och är coach till några av de mest erfarna ledarna. Han har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor och inspirerar till handling. Med hjälp av enkla övningar och konkreta verktyg får du möjlighet att skapa förändring i vardagen, på jobbet och i relationer.

Foto: Erik Thor

Tema 2023


Ledarskap i och av skolan - när omvärlden förändras

Anna-Karin Wyndhamn

pedagog, forskare, debattör & programledare


I drygt 20 år har Anna-Karin Wyndhamn arbetat med genus, jämställdhet och likabehandling i skolan och i högre utbildning. Hon disputerade 2013 i pedagogiskt arbete och har därefter rört sig ledigt mellan det traditionellt akademiska fältet och populärvetenskap och journalistik. För den breda allmänheten blev hon 2017 känd som Supernanny i en svensk version av programmet (TV3). Nu senast var hon expert i Vem mördade skolan (SVT 2022). Alltid aktuell som krönikör i dagspress, som röst i poddvärlden och som forskare om visselblåsare.
Foto: Peter Knutsson

Jeffrey Casely-Hayford

doktorand, Karolinska institutet


Jeffrey Casely-Hayford är doktorand inom projektet ”Should I stay or should I go”: En studie om lärares motivation att stanna kvar på sin arbetsplats. Projektet handleds av Lydia Kwak (Karolinska Institutet), Gunnar Bergström (Karolinska Institutet & Högskolan i Gävle), Christina Björklund (Karolinska Institutet) & Per Lindqvist (Linneuniversitetet). Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur läraromsättning på skolor kan minskas, samt vilka specifika åtgärder som behövs för att behålla lärare.

Per Lindqvist

professor i pedagogik, Linnéuniversitetet


Per Lindqvist är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Han har i sin forskning studerat lärare, deras arbete, profession, karriärer och identitet. Under senare år har han även tittat närmare på nya typer av kompletterande och avlastande tjänster i skolan, som till exempel lärarassistenter och mentorer.

Alli Klapp

docent i pedagogik, Göteborgs universitet


Alli Klapp är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och har bakgrund som lärare i svenska och engelska. Hon arbetade främst på Rosengård i Malmö med undervisning i årskurserna 4-9. Alli har sedan 2005 forskat om bedömning och betygssättning i grund- och gymnasieskolan men även gjort studier om betydelsen av elevers motivation och självuppfattning av kompetens för hur det går för dem i skolan. Hon undersöker också hur elevers olika individuella situationer och erfarenheter i skolan och hur olika betygsssystem påverkar elevernas lärande, skolresultat, motivation och välmående.

Henrik Eriksson

professor, Chalmers Tekniska Högskola


Henrik Eriksson är professor vid Chalmers Tekniska Högskola, institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation. Henrik har forskat på vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter och organisationer i tjugo år. Han har sammanfattat sin forskning i den populärvetenskapliga boken ”Sveriges bästa verksamheter”. Resultaten från Henriks forskning samt praktiska erfarenheter presenteras under föreläsningen.

Växjökonferensen är en nationell arena för information och samtal om aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor.


Växjökonferensen är en nationell arena för information och samtal om aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor. Konferensen är en årligen återkommande konferens som 2023 arrangeras för 35:e året i rad. Välkomna!