Växjökonferensen

Föreläsare 2021

Här kommer vi att presentera talarna för Växjökonferensen 2021.

Anmäl dig här

Johan Wester

Moderator 2021
Komiker, programledare, entreprenör och samhällsbyggare


Johan Wester blev Kajan med hela svenska folket efter humorserien HippHipp! som producerades av det egna produktionsbolaget Anagram och drog miljonpublik på Sveriges Television. Sen dess har han dykt upp i en rad olika sammanhang på TV-skärmen, bland annat som flerfaldig vinnare av På Spåret och som programledare för "Intresseklubben" och nu senast "Vem vet mest". Han är dessutom en flitigt anlitad moderator för diverse prestigefyllda möten och event runt om i Sverige (nominerad till Sveriges bästa moderator 2018 av Talarforum). Utöver sin kreativa förmåga både på och utanför scen är han känd som passionerad samhällsentreprenör och driver sedan förra året det egna bolaget Skånemotor, en idéverkstad som redan hunnit sjösätta en rad uppskattade samhällsorienterade initiativ. Detta ledde till att han fick utmärkelsen "Årets bästa Skåning" av Magasinet Skåne hösten 2018. Med humor, värme och hjärna har Johan en förmåga att skapa en alldeles unik stämning omkring sig, oavsett vilket sammanhang han kastas in i.

Annika Agelii Genlott

Doktorand i Informatik vid Örebro universitet samt processledare på SKR


Annika Agélii Genlott har arbetat som lärare, skolutvecklare inom digitalisering på kommunal förvaltning och arbetar idag med frågor som rör utbildning och digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Annika var tidigare projektansvarig på SKR för arbetet inom en överenskommelse med regeringen ta fram en nationell handlingsplan för digitalisering i skolväsendet (skolDigiplan) som överlämnades till regeringen i mars 2019.
Annika är också doktorand inom Informatik vid Örebro universitet. I december lägger Annika fram sin avhandling med namnet; ”Designing for Transformational Change in School – Digitalizing the Digitized” som handlar om hur skolhuvudmän långsiktigt kan leda och driva digitalisering med bas i forskning och med ökade elevresultat som följd.

Petter Askergren

Artist, sommelier och författare


Petter Askergren är artisten som genom musiken och textförfattandet tagit revansch på sin barndoms läs- och skrivsvårigheter. Efter det att han som ung började utforska hiphopen öppnades successivt en helt ny värld, en värld där han kunde behärska språket och uttrycka sig som han ville. I dag är han ett av de absolut största namnen inom svensk hiphop. Dessutom är han utbildad sommelier och författare.
Foto: Ea Czyz

Anna Österlund

Enhetschef på enheten för riktade insatser för nyanländas lärande, Skolverket


Anna Österlund har en lång bakgrund i skolans värld och har arbetat såväl som lärare, lärarutbildare och skolledare. Nu är hon enhetschef på Skolverket och ansvarar för genomförandet av de riktade insatserna för nyanländas lärande. Arbetet genomförs i samarbete med utvalda skolhuvudmän och syftar till att stödja huvudmännen att förbättra förutsättningarna för hög måluppfyllelse och goda kunskapsresultat för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska och erbjuda dem en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Evalena Brafield

Rektor Elmeskolan, Älmhults kommun


Evalena Brafield, rektor Elmeskolan i Älmhults kommun och grundare av Elmemodellen
Elmemodellen innebär att varje elev har ett eget ”kontor” i klassrummet. Rektor Eva-Lena Brafield berättar om förändringsprocessen gällande den fysiska lärmiljön och på vilket sätt det inneburit en förändring av den pedagogiska undervisningen.

Annika Andersson

Universitetslektor, Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet


Annika Andersson, arbetade som förskollärare i Sverige och Australien innan hon doktorerade i psykologi med kognitiv neurovetenskaplig inriktning i USA. Hennes forskning kring barns och vuxnas andraspråksinlärning inkluderar undersökningar och jämförelser i hur hjärnan bearbetar ett första- och ett andraspråk. Hon är medförfattare till boken ”Perspektiv på barnkonventionen—Forskning, teori och praktik”

TEMA 2021

EN LIKVÄRDIG SKOLA


TEMA 2021: EN LIKVÄRDIG SKOLA
LIKA TILLGÅNG TILL LIKA UTBILDNING Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av likvärdighet som grund för en hållbar skola. Men vad avgör om elever får tillgång till utbildning av lika kvalitet oavsett skola, uppväxtort och familjebakgrund? Hur kan vi verka för god kvalitet i de förutsättningar, processer och resultat som ligger till grund för ledarskap och undervisning och ytterst alla barns och elevers möjligheter att erbjudas en god utbildning?

Välkommen!


28 januari 2021