Växjökonferensen

Föreläsare 2024

Nedan presenteras föreläsarna  för Växjökonferensen 2024 allt eftersom de blir klara.

Anmäl dig här

Fredrik Zimmerman

lektor, Högskolan i Borås


Fredrik Zimmerman arbetar som lektor vid Högskolan i Borås på förskole- och grundlärarutbildningen. Han är för allmänheten mest känd för sina studier i betygsklyftan mellan flickor och pojkar. Pojkar som grupp har länge presterat sämre i skolan i jämförelse med flickor. Vad det beror på har det spekulerats vilt kring. Ofta nämns att det skapas en ”antipluggkultur” bland pojkar. Denna kan dock ses som ett symptom på andra underliggande orsaker, vilka är viktiga att ha förståelse för.

Fredrik Zimmermans forskning är riktad mot grundskolan men åhörare från hans föreläsningar och läsare av hans bok ”Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan” vittnar om att det finns många lärdomar att få även ur ett större samhällsperspektiv.

TROED TROEDSON

Samhällsanalytiker, författare och konsult


Troed Troedson är samhällsanalytiker, författare och konsult. Troed arbetade i femton år som utvecklingsansvarig på olika ställen i offentlig sektor men har sedan 1997 drivit egen verksamhet med fokus på lärande, innovation, digitalisering och ledarskap. Troed jobbar med bilindustri, detaljhandel, ideella organisationer, teknikföretag och universitet – men alltid med ett särskilt fokus på lärande och kompetensutveckling. Därför är det naturligt att skola och skolutveckling blivit ett speciellt intresseområde.

Vad krävs egentligen för att dagens skola skall hjälpa unga människor att bli framtidens kompetensresurs?

Josefin Johansson

Moderator 2024


Josefin Johansson - utsedd till Årets kvinnliga komiker 2017 tillika På Spåret-vinnare 2018 - är idésprutan och mångsysslaren som sjunger lika bra som hon skämtar och allra helst i kombination om hon själv får välja. Hon har skrivit och agerat för TV och radio sedan 2006. Josefin har varit programledare för "Smartare än en femteklassare" och medverkat i många andra TV-program såsom "Så ska det låta" och "Kändisbarnvakten". Dessutom har hon jobbat som manusförfattare för t.ex "Gabba Gabba" och "Helt Sant". Utöver TV och radio står Josefin mer än gärna på scen. Josefin har bla turnerat med föreställningen "Tjejgrejer" som nominerades till Årets föreställning samt "Den stora kärleken – eller – Vem drog ur proppen?" som handlar om de lärdomar och slutsatser som Josefin kommit fram till efter att hon mer eller mindre doktorerat i just ämnet "singelliv". Utöver detta har hon bla skrivit böckerna "Dynamitgummor" och den hyllade barnboken "Drottningsylt". Josefin är även flitigt anlitad som moderator och föreläsare.

Foto: Morgan Norman

SIMON ELVNÄS

leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH


Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, har en magister i ergonomi och är doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Simon Elvnäs har i denna världsunika forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Forskningen drivs av att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.

KRISTINA BÄHR

Barnläkare, chefshandledare och författare


Kristina Bähr är barnläkare, chefshandledare och författare till böcker inom skola och senaste boken ”Resilient ledare. Träna förmågan att möta motgångar och andra utmaningar” handlar om hur ledare kan utvecklas själva och utveckla sina medarbetare. Kristina har en MBA från Edinburgh Business Schoool och har drivit Hjärnpodden sedan 2015.

Foto Magnus Aronsson

Ilana Manneh

fil.dr, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet


Ilana Manneh är fil.dr, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet

Ari Riabacke

fil.Dr i beslutsanalys och Civ.ek i organisatoriskt beslutsfattande


Med en vetenskapsmans kunskap och en rockstjärnas obotliga törst att möta sin publik är Ari er guide in i framtiden. På ett tankeväckande och mycket underhållande sätt talar han om hur vi ska ta oss an en morgondag som vi vet så lite om, hur vi kan tänka, agera och finna nya vägar när inget är som förr – och aldrig kommer bli det igen.

Med en sällsynt förmåga att se samband, trender och ett fullständigt oortodoxt sätt att presentera sin forskning, sina idéer och iakttagelser målar han upp en bild som också får andra att våga mer, att se möjligheter där man tidigare kanske hade sett problem. “Vad är det bästa som kan hända?” är en av Aris återkommande frågor, ett medvetet “tvärt om”-tänk till hur hjärnan är programmerad, nämligen att upptäcka risker och hot och ställa frågan; vad är det värsta som kan hända? Ari har en helt unik förmåga att nå människor i alla typer av organisationer, på alla plan. Han talar både till hjärta och hjärna, han får människor att skratta, tänka, drömma och att gå från ord till handling. Hans teman spänner över ett brett fält, precis som hans utbildningsbakgrund, livserfarenhet och arbete i otaliga företag och organisationer skvallrar om.

Foto: David Lagerlöf

Linda Mannila

docent i datavetenskapens didaktik


Linda Mannila är docent i datavetenskapens didaktik med över 20 års erfarenhet av att arbeta med frågor i gränslandet mellan teknologi, lärande och samhällsutveckling. Linda arbetar som biträdande professor vid Helsingfors universitet och adjungerad forskare vid Linköpings universitet. Hennes forskning är praktiknära och fokuserar på utbildningsfrågor kopplade till digital kompetens, AI och programmering, ur både elev- och lärarperspektiv. Linda har bred erfarenhet av utvärderings- och utredningsarbeten på vetenskaplig grund samt av utbildning, forskning och projektledning på uppdrag av kommuner, organisationer och universitet. Hon är även en aktiv folkbildare och debattör med målet att bidra till ökad digital kompetens och AI-litteracitet i samhället. År 2018 utsågs Linda till ”Best Digital Changemaker” av den paneuropeiska organisationen All Digital och år 2021 fick hon Guldäpplets Jubileumsutmärkelse och det stora Folkbildningspriset av Svenska Folkskolans Vänner.