Växjökonferensen

Föreläsare 2024

Nedan presenteras föreläsarna  för Växjökonferensen 2024 allt eftersom de blir klara.

SIMON ELVNÄS

leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH


Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, har en magister i ergonomi och är doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Simon Elvnäs har i denna världsunika forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Forskningen drivs av att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.

Ilana Manneh

fil.dr, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet


Ilana Manneh är fil.dr, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet

Martina Svensson

lärare Bikupan i Lessebo kommun


Martina arbetar som lärare i samhällsvetenskapliga ämnen och hon har under sina 20 år som lärare haft klasser med en majoritet av pojkar. Martina har nu en kommunövergripande förstelärartjänst med fokus på pojkars lärande och att stärka deras studieresultat. Hon har i sitt arbete som förstelärare auskulterat andra lärare och intervjuat elever för att hitta framgångsfaktorer kring pojkars lärande, i syfte att sedan sprida dessa bland Lessebo kommuns lärare.

Claes Juto

lärare Bikupan i Lessebo kommun


Claes har arbetat som lärare i samhällsvetenskapliga ämnen samt i idrott och hälsa sedan 2013. Han har haft pojkars lärande i fokus sedan 2017, utifrån att han gjorde en analys av betygen i sina ämnen och fick då upp ögonen för skillnaden mellan pojkar och flickor. Claes fick ett kommunövergripande förstelärarskap över två år i juni 2022 med uppdraget att stärka pojkars studieresultat.

Daniel Sundberg

professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet


Daniel Sundberg är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Han verkar som skolforskare och har med kollegor särskilt arbetat med stora forskningsöversikter och med att sammanfatta det internationella och nationella forskningsläget inom olika områden relaterat till svensk skola och utbildning. Senaste översikten heter Utmärkt lärare- Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit och vänder sig till såväl pedagogiskt yrkesverksamma och studerande som politiker och tjänstemän som är intresserade av att utveckla skolans kvalitet.

Fredrik Zimmerman

lektor vid Högskolan i Borås


Fredrik Zimmerman arbetar som lektor vid Högskolan i Borås på förskole- och grundlärarutbildningen. Han är för allmänheten mest känd för sina studier i betygsklyftan mellan flickor och pojkar. Pojkar som grupp har länge presterat sämre i skolan i jämförelse med flickor. Vad det beror på har det spekulerats vilt kring. Ofta nämns att det skapas en ”antipluggkultur” bland pojkar. Denna kan dock ses som ett symptom på andra underliggande orsaker, vilka är viktiga att ha förståelse för.

Fredrik Zimmermans forskning är riktad mot grundskolan men åhörare från hans föreläsningar och läsare av hans bok ”Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan” vittnar om att det finns många lärdomar att få även ur ett större samhällsperspektiv.

KRISTINA BÄHR

barnläkare, chefshandledare och författare


Kristina Bähr är barnläkare, chefshandledare och författare till böcker inom skola och senaste boken ”Resilient ledare. Träna förmågan att möta motgångar och andra utmaningar” handlar om hur ledare kan utvecklas själva och utveckla sina medarbetare. Kristina har en MBA från Edinburgh Business Schoool och har drivit Hjärnpodden sedan 2015.

Foto Magnus Aronsson

Johan Leitet

adjunkt vid Linnéuniversitetet


Johan Leitet, adjunkt och ansvarig för webbprogrammerarutbildningen vid Linnéuniversitetet, är en erfaren programmerare och pedagog. Med en solid grund i JavaScript och webbteknik har han en djup förståelse för hur tekniken kan användas kreativt och effektivt inom utbildning och utveckling. Hans tidigare erfarenheter inom nätverkslösningar för intelligenta hem och industrins nätverkskomponenter ger honom en unik insikt i den digitala världen.

TROED TROEDSON

samhällsanalytiker, författare och konsult


Troed Troedson är samhällsanalytiker, författare och konsult. Troed arbetade i femton år som utvecklingsansvarig på olika ställen i offentlig sektor men har sedan 1997 drivit egen verksamhet med fokus på lärande, innovation, digitalisering och ledarskap. Troed jobbar med bilindustri, detaljhandel, ideella organisationer, teknikföretag och universitet – men alltid med ett särskilt fokus på lärande och kompetensutveckling. Därför är det naturligt att skola och skolutveckling blivit ett speciellt intresseområde.

Vad krävs egentligen för att dagens skola skall hjälpa unga människor att bli framtidens kompetensresurs?

Anna Sterlinger Ahlring

lärare, konsult och drivit lärarpodcast


Anna Sterlinger Ahlring, SV/ SO lärare åk 4-9 sedan 2003 och jobbar idag på Malmsjö skola i Botkyrka. Anna har drivit Anna och Philips lärarpodcast, där hon intervjuat över 300 lärare, författare, föreläsare, politiker och andra kloka personer som har med skolan att göra. 2017 vann podden Årets insats i framtidsgalan. Anna arbetar även som konsult och just nu är hon en del av sin tjänst på Gothia kompetens, där hon jobbar med processutbildningar inom allt från Differentierad undervisning, ledarskap och organisation och har podden "Lärasnack med Anna". Hon modererar även konferenser som Lärkraft. mm.

Anna har tillsammans med Karin Boberg skrivit tre böcker de senaste åren: Att äga klassrummet, Att äga läraryrket och Att äga undervisningen, samt föreläser. Hon sitter även i Styrelsen för Lärargalan sedan starten 2016 och är även med i den nationella juryn.

Fredrik Ahlgren

lektor vid Linnéuniversitetet


Fredrik Ahlgren, lektor vid Linnéuniversitetet, driver ett lab inom Internet of Things och är engagerad i att utveckla praktiska tillämpningar inom detta fält. Fredrik kombinerar ett personligt intresse för maskininlärning och datavetenskap med praktisk tillämpning inom IoT, vilket gör honom till en värdefull resurs i akademin och inom teknikvärlden.

Linnea Lindquist

biträdande rektor på Hammarkullsskolan, Göteborgs stad


Linnea Lindquist har arbetat som lärare och skolledare i Stockholms och Göteborgs särskilt utsatta områden under de senaste sexton åren. Linnea har lång erfarenhet av att arbeta med språksvaga elever som växer upp i socioekonomisk utsatthet. Våren 2023 släppte hon boken Att vända en skola, en rektors erfarenheter. I boken beskriver Linnea hur skolledare kan, och kanske bör göra för att vända skolor som alla tappat hoppet om. Det handlar om att ge lärare professionell frihet, organisera för läsfrämjande undervisning, skolbibliotek och vikten av att lära eleverna att läsa redan i förskoleklass. Det går inte att prata om skolans innehåll utan att prata om skolsystemet och i boken beskriver Linnea vad vi kan göra trots systemets briste

Fotograf: Severus Tenenbaum

Amela Osmanbasic

förstelärare på Ljungfälleskolan, Växjö kommun


Amela Osmanbasic jobbar som förstelärare på Ljungfälleskolan i Växjö. Hon prisades för årets värdegrundsarbete 2019 på Lärargalan i Stockholm. Tilldelades stipendium av Växjö kommun 2020 p.g.a. att på kort tid förvandlat en otrygg och orolig grupp till en trygg grupp med hög studiero och stor gemenskap.

Josefin Johansson

Moderator 2024


Josefin Johansson - utsedd till Årets kvinnliga komiker 2017 tillika På Spåret-vinnare 2018 - är idésprutan och mångsysslaren som sjunger lika bra som hon skämtar och allra helst i kombination om hon själv får välja. Hon har skrivit och agerat för TV och radio sedan 2006. Josefin har varit programledare för "Smartare än en femteklassare" och medverkat i många andra TV-program såsom "Så ska det låta" och "Kändisbarnvakten". Dessutom har hon jobbat som manusförfattare för t.ex "Gabba Gabba" och "Helt Sant". Utöver TV och radio står Josefin mer än gärna på scen. Josefin har bla turnerat med föreställningen "Tjejgrejer" som nominerades till Årets föreställning samt "Den stora kärleken – eller – Vem drog ur proppen?" som handlar om de lärdomar och slutsatser som Josefin kommit fram till efter att hon mer eller mindre doktorerat i just ämnet "singelliv". Utöver detta har hon bla skrivit böckerna "Dynamitgummor" och den hyllade barnboken "Drottningsylt". Josefin är även flitigt anlitad som moderator och föreläsare.

Foto: Morgan Norman

Torbjörn Forkby

professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet


Torbjörn Forkby är professor i socialt arbete vid Linneuniversitetet med inriktning mot barn, unga och familj. Detta innebär ett uppdrag att stödja utvecklingen av forskningen, verka för hög kvalitet inom utbildningen samt samverka med praktiskt verksamma och andra aktörer med målet att samhälleliga villkor och levnadsförhållanden för socialt utsatta grupper och individer förbättras.

Linda Mannila

docent i datavetenskapens didaktik


Linda Mannila är docent i datavetenskapens didaktik med över 20 års erfarenhet av att arbeta med frågor i gränslandet mellan teknologi, lärande och samhällsutveckling. Linda arbetar som biträdande professor vid Helsingfors universitet och adjungerad forskare vid Linköpings universitet. Hennes forskning är praktiknära och fokuserar på utbildningsfrågor kopplade till digital kompetens, AI och programmering, ur både elev- och lärarperspektiv. Linda har bred erfarenhet av utvärderings- och utredningsarbeten på vetenskaplig grund samt av utbildning, forskning och projektledning på uppdrag av kommuner, organisationer och universitet. Hon är även en aktiv folkbildare och debattör med målet att bidra till ökad digital kompetens och AI-litteracitet i samhället. År 2018 utsågs Linda till ”Best Digital Changemaker” av den paneuropeiska organisationen All Digital och år 2021 fick hon Guldäpplets Jubileumsutmärkelse och det stora Folkbildningspriset av Svenska Folkskolans Vänner.

Ari Riabacke

fil.Dr i beslutsanalys och Civ.ek i organisatoriskt beslutsfattande


Med en vetenskapsmans kunskap och en rockstjärnas obotliga törst att möta sin publik är Ari er guide in i framtiden. På ett tankeväckande och mycket underhållande sätt talar han om hur vi ska ta oss an en morgondag som vi vet så lite om, hur vi kan tänka, agera och finna nya vägar när inget är som förr – och aldrig kommer bli det igen.

Med en sällsynt förmåga att se samband, trender och ett fullständigt oortodoxt sätt att presentera sin forskning, sina idéer och iakttagelser målar han upp en bild som också får andra att våga mer, att se möjligheter där man tidigare kanske hade sett problem. “Vad är det bästa som kan hända?” är en av Aris återkommande frågor, ett medvetet “tvärt om”-tänk till hur hjärnan är programmerad, nämligen att upptäcka risker och hot och ställa frågan; vad är det värsta som kan hända? Ari har en helt unik förmåga att nå människor i alla typer av organisationer, på alla plan. Han talar både till hjärta och hjärna, han får människor att skratta, tänka, drömma och att gå från ord till handling. Hans teman spänner över ett brett fält, precis som hans utbildningsbakgrund, livserfarenhet och arbete i otaliga företag och organisationer skvallrar om.

Foto: David Lagerlöf

Nationell mötesplats för skol- och utbildningsfrågor


Tema 2024: Från utmaningar till möjligheter - innovativt ledarskap för en skola i en föränderlig tid.

Växjökonferensen 24-25 janurai 2024


Välkommen att ta del av diskussioner kring framtidens skola.

Tema 2024:

Från utmaningar till möjligheter - innovativt ledarskap för en skola i en föränderlig tid


TEMA 2024: Från utmaningar till möjligheter - Innovativt ledarskap för en skola i en föränderlig tid