Växjökonferensen

Föreläsare 2023

Nedan presenteras våra föreläsare på Växjökonferensen 2023.

 

Anmäl dig här

Niklas Källner

Moderator Växjökonferensen 2023


Niklas Källner slog igenom i Sverige och Skandinavien som reporter i programmet Skavlan. I sina korta och humoristiska inslag lyckades han få både vuxna och barn att dela med sig av sina liv. Han har utöver det varit programledare för ”Von Svenssons kläder”, ”Delat land”, ”I särklass med Niklas”, ”Karlavagnen” och ”Arvinge okänd”. 2015 debuterade han med boken ”Tills man dör lever man” och 2018 kom han ut med boken ”Och bilen går bra?” – en bok om det viktiga kallpratet. Som journalist har Niklas Källner alltid drivits av sin nyfikenhet, och han har lärt sig värdefulla knep för att få ut så mycket som möjligt av den han intervjuar. Förmågor som är ovärderliga som moderator.

Lotta Edholm

Skolminister


Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Bi Puranen

generalsekreterare för World Values Survey, docent i ekonomisk historia


Bi Puranen är generalsekreterare för World Values Survey, docent i ekonomisk historia. Hennes två senaste rapporter är ”Med migranternas röst, den subjektiva integrationen och värderingar i förändring” och ”Identitet i förändring – Hur blir man värmlänning?” (Institutet för Framtidsstudier 2019 och 2021). Just nu leder hon flera studier inom kommuner och regioner samt en intervjustudie om kvotflyktingar innan och efter ankomst till Sverige. Bi är också aktiv forskare på den internationella arenan, främst vad gäller flickors och kvinnors möjligheter till utbildning och arbete.

Klas Bergling

ordförande i stiftelsen Tim Bergling Foundation


Klas Bergling är ordförande i stiftelsen Tim Bergling Foundation som han har grundat tillsammans med sin hustru Anki Lidén. Tim Bergling Foundation bildades efter Tim Berglings död, även känd som Avicii – en av de mest hyllade och älskade producenterna/utövarna/låtskrivarna inom modern musik. Tim Bergling Foundation förespråkar ett erkännande av självmord som en global hälsokris och arbetar aktivt med ungas psykisk hälsa och välmående för att ta bort det stigmat som är kopplat till självmord och psykiska hälsofrågor. Stiftelsen har pågående samarbeten med BRIS, MIND, Suicide Zero, FC Rosengård, Rädda Barnen, MusikBojen och Make Music Matter!

Göran Nikolausson

universitetsadjunkt i musikpedagogik, Linnéuniversitetet


Göran Nikolausson arbetar som universitetsadjunkt i musikpedagogik på musiklärarutbildningen vid Linnéuniversitetet. Han är också initiativtagarna till Make Music Matter!. Make Music Matter! är ett nätverk, där akademi, skola, musik, kultur- och techbransch samverkar för att sprida kunskap, innovation och nytänkande kring musik för att bidra till utveckling och välmående i samhället.
Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet i nära samarbete med Signatur - Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Tim Bergling Foundation, Sveriges Kommuner och Regioner, NE, Soundtrap by Spotify, Wahzaa, Academy of Music and Business och ABBA The Museum/PopHouse.

Anna-Karin Wyndhamn

pedagog, forskare, debattör & programledare


I drygt 20 år har Anna-Karin Wyndhamn arbetat med genus, jämställdhet och likabehandling i skolan och i högre utbildning. Hon disputerade 2013 i pedagogiskt arbete och har därefter rört sig ledigt mellan det traditionellt akademiska fältet och populärvetenskap och journalistik. För den breda allmänheten blev hon 2017 känd som Supernanny i en svensk version av programmet (TV3). Nu senast var hon expert i Vem mördade skolan (SVT 2022). Alltid aktuell som krönikör i dagspress, som röst i poddvärlden och som forskare om visselblåsare.
Foto: Peter Knutsson

Christer Olsson

inspiratör, föreläsare & coach


Christer Olsson är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé. Med över 30 års erfarenhet är Christer Olsson en av Nordens mest bokade föreläsare och är coach till några av de mest erfarna ledarna. Han har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor och inspirerar till handling. Med hjälp av enkla övningar och konkreta verktyg får du möjlighet att skapa förändring i vardagen, på jobbet och i relationer.

Foto: Erik Thor

Fredrik Ahlgren

universitetslektor, Linnéuniversitetet


Fredrik Ahlgren, lektor på institutionen för Datavetenskap vid Linnéuniversitetet och forskare inom IoT. Fredrik är en teknikentusiast som drivs av ett stort intresse och upptäckarglädje, och har också ett stort intresse av utbildning och pedagogik samt användande av alla nya verktyg och plattformar. Han har på senare tid blivit uppmärksammad nationellt inom användandet av ChatGPT och problematiserat detta ur ett universitetsperspektiv och lärandeperspektiv. Fredrik driver också en uppmärksammad pod tillsammans med Johan Leitet som heter Teknik i akademi. På konferensen kommer Fredrik att prata om användningen av AI i skolans värld samt dess möjligheter.

Jeffrey Casely-Hayford

doktorand, Karolinska institutet


Jeffrey Casely-Hayford är doktorand inom projektet ”Should I stay or should I go”: En studie om lärares motivation att stanna kvar på sin arbetsplats. Projektet handleds av Lydia Kwak (Karolinska Institutet), Gunnar Bergström (Karolinska Institutet & Högskolan i Gävle), Christina Björklund (Karolinska Institutet) & Per Lindqvist (Linneuniversitetet). Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur läraromsättning på skolor kan minskas, samt vilka specifika åtgärder som behövs för att behålla lärare.

Per Lindqvist

professor i pedagogik, Linnéuniversitetet


Per Lindqvist är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Han har i sin forskning studerat lärare, deras arbete, profession, karriärer och identitet. Under senare år har han även tittat närmare på nya typer av kompletterande och avlastande tjänster i skolan, som till exempel lärarassistenter och mentorer.

Alli Klapp

docent i pedagogik, Göteborgs universitet


Alli Klapp är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och har bakgrund som lärare i svenska och engelska. Hon arbetade främst på Rosengård i Malmö med undervisning i årskurserna 4-9. Alli har sedan 2005 forskat om bedömning och betygssättning i grund- och gymnasieskolan men även gjort studier om betydelsen av elevers motivation och självuppfattning av kompetens för hur det går för dem i skolan. Hon undersöker också hur elevers olika individuella situationer och erfarenheter i skolan och hur olika betygsssystem påverkar elevernas lärande, skolresultat, motivation och välmående.

Henrik Eriksson

professor, Chalmers Tekniska Högskola


Henrik Eriksson är professor vid Chalmers Tekniska Högskola, institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation. Henrik har forskat på vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter och organisationer i tjugo år. Han har sammanfattat sin forskning i den populärvetenskapliga boken ”Sveriges bästa verksamheter”. Resultaten från Henriks forskning samt praktiska erfarenheter presenteras under föreläsningen.

Johan Malmqvist

professor i pedagogik, Linnéuniversitetet


Johan Malmqvist är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och han har en specialpedagogisk inriktning på sin forskning Johan utvecklar kunskap om olika pedagogiska verksamheters kapacitet att möta elevers olika förutsättningar och behov. Centralt för forskningen är att undersöka vad som gör att elever hamnar i skolsvårigheter och/eller att elever hamnar i olika särlösningar, samt därtill relaterade konsekvenser. Forskningens resultat sätts i relation till skolsystemets övergripande målsättningar om lärande, likvärdighet och inkludering och ytterst till vilket samhälle som skolan bidrar till att skapa.

Johan Sandén

doktor i företagsekonomi, Södertörns högskola


Johan är doktor i Företagsekonomi med inriktning mot Offentlig organisation och ledning. Hans doktorsavhandling handlar om hur digitaliseringarna av skolan påverkar lärares arbete och baseras huvudsakligen på samtal med lärare. Tidigare har han även skrivit om lärares administrativa arbete och studerat rektorers digitala skoladministration i Sverige och Polen. Andra intressen rör olika teman kring Offentlig förvaltning; digitalisering, medialisering, reformer och så vidare. Han undervisar även inom Offentlig förvaltning på Södertörns högskola.
Foto: Anna Hartvig

Maria Risthammar

Rektor, Ekkälleskolan Linköpings kommun


Maria Risthammar arbetar som rektor i Linköpings kommun och i juni fick hon utmärkelsen årets rektor 2022. 2021 fick Ekkälleskolan motta Linköpings kommuns LPP-pris med motiveringen att skolan aktivt arbetar för att skapa arbetsglädje och ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare.

Foto: Peter Holgersson

Magnus Persson

universitetslektor, Linnéuniversitetet


Magnus Persson är lektor i sociologi vid Linnéuniversitetet. Han har i sin forskning främst studerat sociala aspekter på lärarutbildning, lärares arbetsmarknad och arbetsvillkor samt skolans organisation. Hur lärare professionellt hanterar och förhåller sig till samhällskriser är ett av hans främsta intresseområden. På detta tema har han, tillsammans med Aida Alvinius och Frida Linehagen, skrivit boken ”Skolans värld möter samhällskriser”.

Erik Hall

tf rektor, Visättraskolan


Semira Vikström och Erik Hall har arbetat tillsammans under nio läsår i rollerna som rektor och biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun. Semira arbetar idag som områdeschef tillika skolchef i Huddinge kommun och Erik arbetar som tillförordnad rektor på Visättraskolan. Semira och Erik har tillsammans med Visättraskolans biträdande rektor, Dounya Hayyoun och skolforskaren Ingrid Hylander, skrivit böckerna Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Skolutveckling i praktiken – Konkreta exempel och Elevhälsa i praktiken – Konkreta exempel (Liber AB)

Semira Vikström

skolchef, Huddinge kommun


Semira Vikström och Erik Hall har arbetat tillsammans under nio läsår i rollerna som rektor och biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på Visättraskolan i Huddinge kommun. Semira arbetar idag som områdeschef tillika skolchef i Huddinge kommun och Erik arbetar som tillförordnad rektor på Visättraskolan. Semira och Erik har tillsammans med Visättraskolans biträdande rektor, Dounya Hayyoun och skolforskaren Ingrid Hylander, skrivit böckerna Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Skolutveckling i praktiken – Konkreta exempel och Elevhälsa i praktiken – Konkreta exempel (Liber AB).

Sofie Nilsson

förstelärare Rosengårdsskolan, Malmö stad


Sofie Nilsson arbetar på Rosengårdsskolan i Malmö som förstelärare. Sofie har tillsammans med Cecilia Larsson Ståhl, rektor, fördjupat sig i och analyserat pojkars resultat samt framgångsfaktorer för att pojkar ska lyckas i skolan.

Cecilia Larsson Ståhl

rektor Rosengårdsskolan, Malmö stad


Cecilia Larsson Ståhl arbetar på Rosengårdsskolan i Malmö som rektor. Cecilia har tillsammans med Sofie Nilsson, förstelärare, fördjupat sig i och analyserat pojkars resultat samt framgångsfaktorer för att pojkar ska lyckas i skolan.