Växjökonferensen

Bra att veta

VÄXJÖKONFERENSEN 2022 BLIR DIGITAL!

Växjökonferensen är en nationell arena för information och samtal om aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor. Konferensen är en årligen återkommande konferens som 2022 arrangeras för 35:e året i rad. Detta år hoppas vi kunna genomföra en fysisk konferens och att få möjligheten att hälsa er välkomna till Växjö.

Konferensen riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstepersoner, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt förstelärare och lärare på grundskola, gymnasie och högskola/universitet.

Datum:25-26 januari 2023
Plats: Linnéuniversitetet

Inom kort uppdateras sidan med aktuell konferensavgift mm.

Anmäl dig här

TEMA 2022

SAMHÄLLE OCH SKOLA I FÖRÄNDRING
ATT UTBILDA FÖR FRAMTIDEN

Alla som arbetar i och med skola har ett uppdrag och därmed ett ansvar för att se sin roll och funktion i ett perspektiv som inrymmer tankar och idéer om att det vi gör idag, i och för skolan, ska vara hållbart i ett samhälle i förändring. Utbildning är en nyckel för att kunna hantera de utmaningar som vi ständigt ställs inför, såväl på individnivå som på samhällsnivå.

Konferensavgift

Konferensavgift: 4 500:- exkl moms

I konferensavgiften ingår lunch och fikapauser båda dagarna.

Boka tidigt rabatt

Vid anmälan innan den 30/11.

Konferensavgift: 4.000:- exkl moms

Gemensam middag

Gemensam middag på PM & Vänner ingår i konferensavgiften.

Platserna är begränsade och föranmälan krävs.

Bokningsvillkor

Anmälan är bindande.

Bokning kan dock överlåtas till annan deltagare utan extra kostnad fram till den 7 januari 2022. Ev. överlåtelse måste ske skriftligen till vaxjokonferensen@vaxjo-co.se.

Arrangörer

Växjökonferensen arrangeras av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg.


Styrelse för Växjökonferensen 2021


Växjö kommun:

Hugo Hermansson, utbildningsnämnden

Ida Eriksson, ordf utbildningsnämnden

Linnéuniversitetet:

Katrin Lindwall, universitetsadjunkt

Stefan Särnholm Ericsson, utvecklingsledare, Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Region Kronoberg:

Tina SundbergIT-Pedagog, AV-Media, kompetens och lärande

Roger Johansson, utbildningschef Älmhults kommun