Växjökonferensen

Vår historia

Sveriges äldsta skolkonferens firar 30 år!

Växjökonferensen är en anrik konferens med lång tradition. Den har i många år fungerat som en nationell arena för information och samtal kring aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor.

Den 31 januari – 1 februari 2018 arrangeras Växjökonferensen för 30:e året i rad.

Konferensen arrangeras av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg och riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt lärare på grundskola, gymnasie och högskola/universitet.

Anmäl dig här

2017

Tema 2017 är ”Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet”

Hur formar vi skolan med tanke på de stora samhällsförändringar som vi står inför? Vi märker förändringarna i globalisering, digitalisering, automatisering och polarisering. Det ställs krav på nya kompetenser, samtidigt som ”gammal” kunskap är lika viktig. I internationella mätningar uppvisar Sverige en motstridig bild.

Det finns inga enkla och självklara lösningar för undervisning och skola. Samtidigt måste beslut fattas på olika nivåer. Hur ska det ledarskap, som nu är satt att förvalta skolans uppdrag, agera? Vilka frågor blir viktiga? Finns det utrymme för att pröva nytt?

Detta var några av de frågeställningar som belystes på Växjökonferensen 2017.

Några av föreläsarna 2017:

Jonas Hassen Khemiri

Författare

Jonas Hassen Khemiri (född 1978 i Stockholm) är en av våra mest hyllade och lästa författare. Romanerna "Ett öga rött", "Montecore" och ”Jag ringer mina bröder” har översatts till ett tjugotal språk och hans pjäser har satts upp av över hundra internationella kompanier. Khemiris senaste roman ”Allt jag inte minns” tilldelades Augustpriset 2015 för bästa skönlitterära bok och har sålts till 23 språk.

Fredrik Torberger

Framtidsstrateg vid Kairos Future, organisationsledare och psykologisk coach

Fredrik hjälper organisationer att utifrån framtids- och omvärldsanalyser göra strategiska vägval inför framtiden. Skolvärlden är ett av Fredriks fokusområden, liksom ungas värderingar. Ledarskap samt organisations- och välbefinnandepsykologi är andra aspekter av Fredriks kompetens. Hans uppskattade föredrag kännetecknas av energi och högt tempo.

Micael Dahlén

Ekonom, författare och professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Micael Dahlén är författare, föreläsare och ekonomiprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har utgett 6 böcker som har nått en global publik. Micael har blivit framröstad till ”näringslivets populäraste föredragshållare” och utsedd till bland de 10 främsta i världen inom sitt forskningsfält. Foto: Studio Emma Svensson

Erik Nilsson

Statssekreterare utbildningsdepartementet

Erik Nilsson är sedan september 2016 statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Erik Nilsson kommer närmast från Arbetsmarknadsdepartementet där han varit statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ida Karlberg Gidlund

Verksamhetschef, Teach for Sweden

Ida Karlberg Gidlund är verksamhetschef för Teach For Sweden en oberoende stiftelse som arbetar för en likvärdig skola genom ledarskap. Ida har arbetat som lärare och som rektor och sitter med i Network Advisory Committee för Teach For All. 2016 vann hon priset som årets ledarutvecklare på Chefgalan.

Lena Fritzén

professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Lena Fritzén är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon har i sin forskning och undervisning kommit att fokusera lärandets villkor i spänningsfältet mellan systemmässiga krav och människans behov av meningsskapande. Områden som Lena främst rört sig inom är ämnesundervisningens demokratiska och moraliska aspekter, ledarskapets kommunikativa villkor, dokumentstyrningens inverkan på professionsutveckling och interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvård.

Malin Thunström

Expert Nyanländas lärande, Skolverket

Malin Thunström har arbetet som lärare och skolledare i Nyköpings kommun under 15 år. Nu arbetar Malin på enheten Nyanländas lärande på Skolverket. Malin arbetar med riktade insatser med inriktning mot huvudmän som tagit emot en stor andel nyanlända barn och ungdomar.

Daniel Hylse

Grundare till AMB

Daniel Hylse är en av grundarna till AMB, Academy of Music and Business. Han har jobbat som musik/gitarrlärare i 10 år på KulturVerkstan i Tingsryd. Studerat jazzgitarr i Östersund och musikproduktion/låtskriveri/pedagogik i Uppsala/Växjö.

2016

Tema: Vikten av att länka rätt – Svensk skola och styrkedjan

På Växjökonferensen 2016 fokuserade vi på de olika nivåernas inverkan i styrkedjan. Vem styr vem? Vem har ansvar för vilka beslut som fattas? Hur beslut påverkar? Var ligger utmaningen för det bästa samspelet? Hur får man det att fungera mellan de olika nivåerna? En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk!
Några av föreläsarna 2016:

Åsa Melander

Skoldebattör med elva års erfarenhet från skolutveckling i England

"Från sämst skolor till bra skolor - erfarenheter av skolutveckling i England!”

Fredrik Ullén

professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet

"Inlärning, kreativitet och flow"

Ebba Östlin

Kommunalråd Botkyrka kommun med ansvar för utbildning

"Från ett vallöfte till en digitaliserad skola"

Mats Trondman

professor i kultursociologi samt barn och ungdomsforskare, Linnéuniversitetet

"Skolframgångens elementära former: om skolkultur och dess betydelse för skolframgång i det mångkulturella samhället"

2015

Tema: Skola – Pisa – Framtiden, Slaget om den svenska skolan

Några av föreläsarna 2015:

Svein Sjøberg

Professor em. in Science Education, University of Oslo

"PISA-syndromet: Lar vi OECD styre skolen?" OECDs PISA-prosjekt skaper panikk og forandrer skolen i utallige land. Men PISA-prosjektet er ikke et pedagogisk prosjekt, det er et politisk prosjekt, og det må forstås som samfunnsfenomen. Det dreier seg om globalisering av utdanningssektoren, om troen på at marked alltid er bra, at konkurranse fremmer kvalitet, både mellom elever, skoler, lærere og ikke minst mellom nasjonene.

Aida Hadzialic

gymnasie- och kunskapslyftsminister


David Eberhard

Psykiater, författare och debattör

"Svenska snorungar, skolan och barnuppfostran" Hur kan det komma sig att den generation barn som aldrig stött på något lidande mår så dåligt när de blir unga vuxna? Och varför tror de att allt kretsar kring dem? Hur kan vi ge tillbaka lite självförtroende till en osäker föräldrageneration?

Katarina Gospic

hjärnforskare, företagare och författare

"Den beslutsfattande hjärnan" Vi är resultatet av vårt beslutsfattande - trots detta har de flesta av oss bättre koll på hur vår smartphone fungerar än vår egen hjärna. Är inte det konstigt? Med fördjupad kunskap om hur hjärnan fungerar kan vi bättre förstå varför vi reagerar som vi gör och hur vi fattar våra beslut i det dagliga livet. Hur gör vi t ex för att utveckla och motivera oss själva och vår omgivning när invanda hjulspår känns så mycket mer tryggt? Katarina Gospic avslöjar den beslutsfattande hjärnans hemligheter och ger tips om hur du kan fatta beslut som leder dig mot dina mål!

2014

Tema: Industrin, jobben, framtiden – teknisk utbildning i förändring

Några av föreläsarna 2014:

Anders Hallgren

Ungdomsbarometern

"Vem väljer teknik när ingen vill välja?" I en tid då valen blir allt fler och de givna ramarna för vad som är rätt och fel val blir allt färre är det många unga som upplever utbildningsvalen som svåra och ångestladdade. Hur planerar unga sin framtid i den allt mer komplexa tillvaron och vilka konsekvenser har detta för utbildningsanordnare och arbetsgivare?

Jan Björklund

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

Ibrahim Baylan

Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i Utbildningsutskottet

"Framtidens gymnasiala yrkesutbildning"

Adela Martinovic

kanslichef Riksföreningen Teknikcollege

"Teknikcollege - industrins verktyg för kompetensförsörjning" För att klara utmaningar som global konkurrens, teknisk omvandling och strukturella förändringar behöver industrin ha en fungerande kompetensförsörjning. Genom en gemensam syn på industrins framtid och en övertygelse om att utvecklingen går att påverka har industrins parter sedan 2004 engagerat sig i Teknikcollege och därmed tagit ett samlat grepp om utmaningen att lösa industrins kompetensförsörjning.

2013

2013 firade vi 25 år!

Lite ur programmet 2013:

”Skola utan skolsyn”
Bengt Göransson, stadsråd 1982 – 1991, demokratiutredare, engagerad i folkbildning
”Reprofessionalisering av det pedagogiska ledarskapet”
Michael Uljens, professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, Finland
”Svensk utbildningspolitik under 25 år”
Ulf P Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala universitet
”Var befinner sig den svenska skolan i jämförelse med Finland?”
Pasi Sahlberg, generaldirektör CIMO Finland
”Lärarprofessionens status”
Ingrid Carlgren, professor vid Stockholms universitet

2012

Tema: Skolsverige vässar klorna – lärandets villkor i förändring

Lite ur programmet 2012:

”Nationella perspektiv”
Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket
Anne-Marie Begler, generaldirektiv,Skolinspektionen
”Svensk utbildning i ett internationellt perspektiv”
Jarl Bentsson, fd forskningschef vid OECD:s utbildningsenhet i Paris
”Nyckelkompetens ur ett europeiskt perspektiv”
Sven Kastö, chef för Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel
”Varför har läraryrket blivit så komplicerat”
Per Gerrevall, professor, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Linnéuniversitetet
”Något jag tror på, men jag vet inte vad – om livsfrågor i ett förändrat samhälle”
Owe Wikström, professor i religionspsykologi, Uppsala universitet

2011

Växjökonferensen 2011

Lite ur programmet 2011:

”Skola för bildning – hur blev det?”
Ingrid Carlgren, professor Stockholms universitet
”Läraren av den sorgliga skepnaden – en skymningssaga”
Maciej Zaremba, journalist och författare
”Vilka är problemen i läraryrket och lärarprofessionen idag?”
Mats Ekholm, professor Karlstads universitet
”Samtidshistoria – om att förstå nuet via det förflutna”
Karin Johannisson, professor Uppsala universitet
”Skolinspektionens tillståndsgivning till fristående skolor”
Anna Sundberg, enhetschef för tillståndsprövning, Skolinspektionen

2010

Tema: Vägen vidare – utbildning i omvandling

Lite ur programmet 2010:

”Kunskap lyfter Sverige”
Jan Björklund, utbildningsminister
”Skolreformer – förväntningar om det förflutna eller om framtiden?”
Ulf P Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala Universitet
”Capacity building for school improvement or creating capacity for learning? A changing landscape”
Louise Stoll, professor London University och University of Bath
”Dom bryr sig inte, typ. Säger Jasmin”
Mats Trondman, professor Linnéuniversitetet
”Vad behöver man EGENTLIGEN lära sig i skolan? Nu och i framtiden”
Göran Hägg, författare och debattör

2009

Tema: Framtidsvägen – vart leder den?

Lite ur programmet 2009:

”Regeringens syn på gymnasieutbildningens betydelse”
Bertil Östberg, statssekreterare utbildningsförvaltningen
”Skolutveckling i ett Europaperspektiv”
Mats Ekholm, professor vid Karlstads universitetet
”Kunskap, lärande och skola ur ett historiskt perspektiv”
Sven-Erik Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet
”Framgångsrikt skolledarskap – kännetecken, strategier och utmaningar”
Olof Johansson, professor vid Umeå universitet
”Framtidens lärarutbildning”
Sigbrit Franke, regeringens utredare av en ny lärarutbildning

2008

Tema: Utbildning för framtid och framgång

Lite ur programmet 2008:

”Utbildningsdepartementet”
Jan Björklund, utbildningsminister
”LinCS – The Linnaeus Centre for Research on learning, Interaction and Meditated Communication in Contemporary Society”
Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet
”Brytning eller dialekt? En uppdatering av svenska språket för att inkludera alla svenskar”
Zanyar Adami, chefsredaktör tidningen Gringo
”Varför lyckas vissa skolor och inte andra?”
Bo Rothstein, professor vid Göteborgs universitet
”Yrkesutbildningen i gymnasieskolan. Problem och förtjänster”
Irene Wennemo, Utredningschef LO