Växjökonferensen

31 januari - 1 februari 2018

ÅRETS TEMA: Skolutveckling - Förstå, förklara och förbättra

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

2019 genomförs Växjökonferensen för 31:e gången. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola.

2018 års tema var FÖRSTÅ, FÖRKLARA och FÖRBÄTTRA där vi ville lyfta fram tankar om kunskapandets miljöer. Att förstå och förklara världen vi lever i är början till förändring. Ett arbete som bygger på tillit till professionen och modet att vara uthållig.

2017 års tema ”Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet” handlade om hur vi formar skolan med tanke på de stora samhällsförändringar som vi står inför: globalisering, digitalisering, automatisering och polarisering.

Läs mer om tidigare konferenser här