Växjökonferensen

29–30 januari 2020

Årets tema HANDLINGSKRAFT
FÖR EN HÅLLBAR SKOLA

Anmäl dig här

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

Växjökonferensen genomförs för 32:e året i rad. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2020:

HANDLINGSKRAFT
FÖR EN HÅLLBAR SKOLA

Vad avgör om en skola resignerar eller tar sig an utmaningarna när de goda resultaten uteblir?
Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av handlingskraft som grund för en hållbar skola.
Handlingskraft att stå upp för alla barns och elevers rätt att upptäcka, lära och tänka nytt och handlingskraft att tillsammans bygga in en långsiktig förbättringskapacitet i organisationen.


Välkommen den 29-30 januari 2020!

Läs mer om tidigare konferenser här

Karin Nygårds

Moderator 2020


Karin Nygårds är grundskollärare i främst svenska som andraspråk, men har blivit känd för sitt arbete med programmering i yngre åldrar. Genom TV, radio, böcker och mjölkpaketsbaksidor försöker hon utbilda barn och vuxna om hur den digitala världen är uppbyggd.

Fotograf: Severus Tenenbaum

Pär Johansson

Grundare av Glada Hudik-teatern

Torsdag 30/1
Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare. Han startade Glada Hudik - teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Pär visar i sitt arbete på hur individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att lyckas. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft.