Växjökonferensen

30-31 januari 2019

Tema 2019 Skolutveckling - mod att våga, lust att lära

Anmäl dig här

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

2019 genomförs Växjökonferensen för 31:e året i rad. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2019: SKOLUTVECKLING – MOD ATT VÅGA, LUST ATT LÄRA

Att arbeta tillsammans med både mod och lust…

Växjökonferensen lyfter återigen betydelsen av kunskap som grund för ett framgångsrikt förbättringsarbete i förskola och skola.
Men vad behövs mer för att på ett uthålligt sätt kunna dra systematiska lärdomar av alla de komplexa processer som kantar vägen mellan mål och resultat? Hur kan vi gemensamt konstruera energi som ger nödvändigt bränsle för att med mod våga ta oss an nya utmaningar och hålla lusten att lära och arbetsglädjen levande?

Välkommen den 30-31 januari 2019!

Läs mer om tidigare konferenser här