Växjökonferensen

29–30 januari 2020

Årets tema HANDLINGSKRAFT
FÖR EN HÅLLBAR SKOLA

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

Växjökonferensen genomförs för 32:e året i rad. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2020:

HANDLINGSKRAFT
FÖR EN HÅLLBAR SKOLA

Vad avgör om en skola resignerar eller tar sig an utmaningarna när de goda resultaten uteblir?
Växjökonferensen lyfter denna gång betydelsen av handlingskraft som grund för en hållbar skola.
Handlingskraft att stå upp för alla barns och elevers rätt att upptäcka, lära och tänka nytt och handlingskraft att tillsammans bygga in en långsiktig förbättringskapacitet i organisationen.


Välkommen den 29-30 januari 2020!

Läs mer om tidigare konferenser här