Växjökonferensen

30-31 januari 2019

Välkommen att ta del av DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

2019 genomförs Växjökonferensen för 31:e året i rad. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola. Välkommen den 30-31 januari 2019!

2018 års tema var FÖRSTÅ, FÖRKLARA och FÖRBÄTTRA där vi ville lyfta fram tankar om kunskapandets miljöer. Att förstå och förklara världen vi lever i är början till förändring. Ett arbete som bygger på tillit till professionen och modet att vara uthållig.

2017 års tema ”Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet” handlade om hur vi formar skolan med tanke på de stora samhällsförändringar som vi står inför: globalisering, digitalisering, automatisering och polarisering.

Läs mer om tidigare konferenser här