Växjökonferensen

30-31 januari 2019

Tema 2019 Mod att våga, lust att lära

--> Boka redan nu in nästa år - 29-30/1 2020

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

2019 genomförs Växjökonferensen för 31:e året i rad. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2019: SKOLUTVECKLING – MOD ATT VÅGA, LUST ATT LÄRA

Att arbeta tillsammans med både mod och lust…

Växjökonferensen lyfter återigen betydelsen av kunskap som grund för ett framgångsrikt förbättringsarbete i förskola och skola.
Men vad behövs mer för att på ett uthålligt sätt kunna dra systematiska lärdomar av alla de komplexa processer som kantar vägen mellan mål och resultat? Hur kan vi gemensamt konstruera energi som ger nödvändigt bränsle för att med mod våga ta oss an nya utmaningar och hålla lusten att lära och arbetsglädjen levande?

Välkommen den 30-31 januari 2019!

Läs mer om tidigare konferenser här

Carin Götblad

Jurist, förskollärare samt polischefsutbildad vid FBI, USA

Onsdag 30/1
Carin Götblad har varit regeringens samordnare mot våld i nära relationer. Tidigare arbetade hon som länspolischef i Stockholm. Carin har varit chef inom många olika verksamheter (polis, socialtjänst, åklagare, barnomsorg och privat verksamhet). Hon är jurist, förskollärare samt polischefsutbildad vid FBI, USA. Carin har ett stort engagemang i bla mångfaldsfrågor, jämställdhet, etik och andra värderingsfrågor. Sedan 2015 är hon regionpolischef för Polisregion Mitt. Foto: Peter Knutsson

David Didau.

Skolutvecklare Storbritannien

Onsdag 30/1
David Didau taught in English schools for 15 years before becoming a full time writer, speaker and consultant. His blog, The Learning Spy, is one of the most influential education blogs in the U.K.

Anna Sterlinger Ahlring

Moderator 2019 tillsammans med Philip Hjalmarsson

30-31 januari 2019
Anna Sterlinger och Philip Hjalmarsson är lärarna bakom succépodden "Anna och Philips lärarpodcast" där de i hela 171 veckor lyft fram goda exempel inom skolsverige och på så sätt bidragit med gratis fortbildning för tusentals lärare varje. Idéen till podcasten kläcktes våren 2015 då de båda arbetade i samma arbetslag, från början handlade det om att de båda kände en frustration över att det förmedlas så mycket negativt om den svenska skolan i media. I stället för att gnälla över det så började de fundera på vad de själva kunde göra för att förändra den bilden. För deras uthålliga och gedigna arbete med att lyfta fram lärare så mottog de priset som som "Årets insats inom offentlig sektor 2017" på Oscarsteatern.

Philip Hjalmarsson

Moderator 2019 tillsammans med Anna Sterlinger Ahlring

30-31 januari
Philip Hjalmarsson och Anna Sterlinger är lärarna bakom succépodden "Anna och Philips lärarpodcast" där de i hela 171 veckor lyft fram goda exempel inom skolsverige och på så sätt bidragit med gratis fortbildning för tusentals lärare varje. Idéen till podcasten kläcktes våren 2015 då de båda arbetade i samma arbetslag, från början handlade det om att de båda kände en frustration över att det förmedlas så mycket negativt om den svenska skolan i media. I stället för att gnälla över det så började de fundera på vad de själva kunde göra för att förändra den bilden. För deras uthålliga och gedigna arbete med att lyfta fram lärare så mottog de priset som som "Årets insats inom offentlig sektor 2017" på Oscarsteatern.

Magnus Blixt

Rektor Glömstaskolan, Huddinge kommun

Onsdag 30/1
Magnus Blixt är rektor på innovativa Glömstaskolan, Huddinge kommun. Han har även mångårig erfarenhet som leg lärare, föreläsare, bloggare, facklig företrädare, forskningsbevakning mm.

Maria Wiman

Lärare Östra grundskolan, Huddinge kommun.

Torsdag 31/1
Maria Wiman är lärare i svenska och SO, som just nu undervisar högstadiet på Östra grundskolan i Huddinge. Hon har även undervisat årskurs 4-6. Hon vann Huddinges pris för entreprenörskap 2017 och tilldelades samma år Lärarförbundets utmärkelse ”Årets punkare i skolvärlden”. Tillsammans med sina elever har Maria också vunnit Huddinge Demokratipris och Surfa lugnt-priset.

Anna Tebelius Bodin

Pedagog och författare

onsdag 30/1
Anna Tebelius Bodin är pedagog, talare och författare med fokus på hjärnan. Hon gör komplexa teorier till praktisk hjälp i vardagen och arbetslivet. Anna assisterade forskning under sin psykologiutbildning på Harvard University och har sedan arbetat i skolan och föreläst i Sverige och utomlands över 600 gånger. Hon har också skrivit flera böcker om hur vi lär och påverkar varandra. Anna vill beröra och samtidigt bidra till ökad förståelse av vår djupt fascinerande hjärna.

Peter Fredriksson

Generaldirektör, Skolverket

Onsdag 30/1
Peter Fredriksson är generaldirektör för Skolverket sedan augusti 2017. Han har tidigare bland annat arbetat som utbildningsdirektör i Södertälje och som lärare och skolledare vid olika skolor i Stockholmsområdet. Viktiga områden som han ser för Skolverket är att säkerställa lärarförsörjningen, minska skolsegregationen och stödja huvudmännen i styrningen av skolan. Peter vill att Skolverket ska bidra till att göra svensk skola ännu bättre.

Mats Alvesson

Organisations-, lednings- och dumhetsforskare, Lunds Universitet

Torsdag 31/1
Mats Alvesson är organisations-, lednings- och dumhetsforskare vid Lunds Universitet och en av Sveriges mest internationellt citerade samhällsvetare. Han har under många år bedrivit djupstudier av organisationer och publicerat ett stort antal böcker samt en hel del inlägg på DN Debatt, SvD Brännpunkt, Aftonbladet debatt mm. Hans senaste böcker är Dumhetsparadoxen, Reflexivt ledarskap och Return to Meaning.

Susanne Linnér

Lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Onsdag 30/1
Susanne Linnér är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och är verksam inom forskningsmiljöerna Ledarskap och lärande inom idrottssektorn samt Lärares arbete

Fredrik Zimmerman

Lektor i Barn och ungdomsvetenskap, Högskolan i Borås

Torsdag 31/1
Fredrik Zimmerman är lektor i Barn och ungdomsvetenskap och forskar om könsnormer i skolan, med fokus på hur normer kring maskulinitet påverkar både flickors och pojkars vardag och prestationer i skolan. Han är verksam på lärarutbildningen vid Högskolan i Borås.

Andreas Ekström

Journalist och författare

torsdag 31/1
Andreas Ekström är kulturjournalist på Sydsvenskan i Malmö-Lund. Han har gjort många hundra föreläsningar, författarbesök och seminarier kring den digitala revolutionen och är mycket uppskattad för sitt sätt att med pedagogisk tydlighet och utmanande frågor få publiken att omvärdera sitt nätbeteende. Andreas Ekström har nått en internationell publik genom TED.com, där en av hans föreläsningar visats över en miljon gånger.

Ulla Karin Nordänger

Professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Torsdag 31/1
Professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och verksam inom forskningsmiljön Lärares arbete där villkor och betingelser för lärararbetet studeras

Ann-Charlotte Larsson

Professor, Vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet

Onsdag 30/1
Ann-Charlotte Larsson är vicerektor för internationlisering, innovation och samhällelig drivkraft på Linnéuniversitetet Inom forskning är An-Charlotte aktiv inom miljöteknik med fokus på rökgasrening och kemisk processindustri. Hon har lång erfarenhet från industri och har arbetetat med forskning inom produkter för rökgasrening för SOx, NOx, Hg och Dioxin både nationellt och internationellt. Ann-Charlotte har också deltagit i globala projekt för utveckling av nya processer för koldioxidavskiljning från fossila rökgaser för att motverka klimathotet.