Växjökonferensen

24-25 januari 2024

Tema:
Från utmaningar till möjligheter
innovativt ledarskap för en skola i en föränderlig tid

Välkommen att TA DEL AV DISKUSSIONER KRING FRAMTIDENS SKOLA

2024 ska Växjökonferensen genomföras för 36:e året i rad. Det gör den till en av landets äldsta utbildningskonferenser. Självklart kommer konferensen även 2024 spegla aktuell diskussion om utbildning och skola.

TEMA 2024:

Från utmaningar till möjligheter
Innovativt ledarskap för en skola i en föränderlig tid

Vilka är de stora utmaningar som skolan står inför i en föränderlig och orolig tid? Hur kan vi tillsammans utveckla innovativt tänkande och handlingar för att främja en god skolgång för varje elev?

Växjökonferensen 2024 belyser frågor som främjar en dynamisk och samtidigt stabil skola som kan möta behoven hos dagens och morgondagens elever.

Hoppas vi ses i Växjö den 24-25  januari 2024!
Anmälan kommer att öppnas efter sommaren.

Läs mer om tidigare konferenser här