Växjökonferensen

PROGRAM

TEMA 2019:

MOD ATT VÅGA – LUST ATT LÄRA

Växjökonferensen lyfter återigen betydelsen av kunskap som grund för ett framgångsrikt förbättringsarbete i förskola och skola.
Men vad behövs mer för att på ett uthålligt sätt kunna dra systematiska lärdomar av alla de komplexa processer som kantar vägen mellan mål och resultat? Hur kan vi gemensamt konstruera energi som ger nödvändigt bränsle för att med mod våga ta oss an nya utmaningar och hålla lusten att lära och arbetsglädjen levande?

Efter sommaren kommer programmet att läggas upp.

Anmäl dig här
09.00 - 10.00

Registrering och kaffe

10.00 - 10.15

Välkommen till Linnéuniversitetet och Växjökonferensen 2018!

10.15 - 10.30

Moderatorn informerar

12.00 - 13.00

Lunch

14.30 - 15.15

Kaffepaus med reflektion

19.00

Middag på PM & Vänner

Middagen ingår i konferensavgiften men kräver föranmälan. Begränsat antal platser.

08.30 - 09.15

09.15 - 10.00

10.00 - 10.30

Kaffepaus

10.30 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.45

13.45 - 14.30

14.30 - 15.15

15.15

Kaffe & avslut