Växjökonferensen

PROGRAM

TEMA 2019:

MOD ATT VÅGA – LUST ATT LÄRA

Växjökonferensen lyfter återigen betydelsen av kunskap som grund för ett framgångsrikt förbättringsarbete i förskola och skola.
Men vad behövs mer för att på ett uthålligt sätt kunna dra systematiska lärdomar av alla de komplexa processer som kantar vägen mellan mål och resultat? Hur kan vi gemensamt konstruera energi som ger nödvändigt bränsle för att med mod våga ta oss an nya utmaningar och hålla lusten att lära och arbetsglädjen levande?

Programmet publiceras efterhand som föreläsare bli klara. 

Anmäl dig här
09.00 - 10.00

Registrering och kaffe

10.00 - 10.15

Välkommen till Linnéuniversitetet och Växjökonferensen 2018!

Ann-Charlotte Larsson Professor, Vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet

10.15 - 10.30

Moderatortid

Anna Sterlinger Ahlring Moderator 2019 tillsammans med Philip Hjalmarsson

Philip Hjalmarsson Moderator 2019 tillsammans med Anna Sterlinger Ahlring

Motivation - Have we got the cart before the horse?

David Didau skolutvecklare Storbritannien

12.00 - 13.00

Lunch

Aktuellt från Skolverket

Peter Fredriksson Generaldirektör, Skolverket

Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron

Föreläsningen handlar om vår komplexa hjärna och konflikten mellan emotioner och kognition. Hur hanterar hjärnan samtidens överflöd av information, socker och kontakter, när den är formad för att hantera brist? Vad innebär det att tänka och vad krävs för att forma långtidsminnen? Den digitala tillvaron utmanar vår 40.000-åriga hjärna. Samtidigt har det aldrig tidigare funnits så många möjligheter att lära och utvecklas som idag. Det kommer att handla om tänkande, de hormonpåslag vi kallar känslor och vilka möjligheter vi har att påverka oss själva och varandra. Ingen ska lämnas oberörd.

Anna Tebelius Bodin pedagog och författare

14.30 - 15.00

Kaffepaus

Positiv tröghet och prestigelöshet – faktorer som formar positiva utvecklingsmiljöer

I centrum för föreläsningen står miljöer inom idrotten som återkommande lyckats med att rekrytera och behålla ungdomar, men som också utvecklat framgångsrika idrottare. Passet tar dig med på en resa där kultur står i centrum, där långsiktighet får råda framför kortsiktighet, där gemensamt ansvar för kompetensutveckling står i centrum och där det finns en helhetssyn på den aktive som ska utvecklas. I miljön finns vuxna med stor pedagogisk förmåga och slutligen ett kreativt utnyttjande av lokaler och anläggningar. Har vi mod att blicka utanför den egna organisationen och utmanas av andra?

Susanne Linnér Lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Lärmiljöer för var och en

Hur kan vi med enkla medel skapa en lärmiljö för varje elev? Det handlar om att göra medvetna vägval i att finna en balans mellan den fysiska, den kulturella och den organisatoriska miljön och då utgå mer från styrdokument och aktuell forskning än vad traditionen bjuder.
Glömstaskolan är en kommunal skola satt att prova nya vägar, vilket man också verkligen gjort. Magnus berättar om deras resa och erfarenheter, ger kraft, mod, hopp och inspiration framåt.

Magnus Blixt Rektor Glömstaskolan, Huddinge kommun

17.00

Konferensdagen slut

19.00

Middag på PM & Vänner

Middagen ingår i konferensavgiften men kräver föranmälan. Begränsat antal platser.

08.30

Konferensen börjar

Pojkars antipluggkultur möjlig att förändra

Fredrik Zimmerman kommer att diskutera sin studie kring varför pojkar presterar generellt sämre än flickor i skolan. Utifrån sina resultat kommer han att presentera förslag på förändringar som skulle förbättra både flickors och pojkars vardag och resultat i skolan.

Fredrik Zimmerman lektor i Barn och ungdomsvetenskap, Högskolan i Borås

10.00 - 10.30

Kaffepaus

Väg - skäl – en studie av 87 lärares yrkesbanor över tjugofem år

1993 tog 87 studenter sin lärarexamen vid Högskolan i Kalmar. En av deras lärarutbildare beslöt sig för att följa dem under deras första år i yrket. En utväxling av frågor och svar, kring deras förväntningar och förhoppningar inför yrkeslivet, hur deras tjänster kommit att se ut och vilka svårigheter och glädjeämnen lärararbetet bjudit dem har sedan dess pågått. Hur många av dem jobbar kvar som lärare efter tjugofem år? Hur upplevs yrkets förändrade villkor över tid? Inför det överhängande hotet om lärarbrist finns skäl att inte bara fundera över hur vi ska locka fler ungdomar att bli lärare utan också – och kanske framför allt: Hur ska vi få redan verksamma lärare att stanna kvar i yrket?

Ulla Karin Nordänger professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Funktionell dumhet

Om den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar. Om behovet av att uppmärksamma normalt tänkande som källa till problem och ägna sig åt systematisk dumhetsbekämpning i organisationer.

Mats Alvesson organisations-, lednings- och dumhetsforskare, Lunds Universitet

12.00 - 13.00

Lunch

Värdeskapande undervisning – engagemang och arbetsglädje i klassrummet

Gör elevernas skoltid viktig på riktigt! Målet med värdeskapande undervisning är att låta eleverna uppleva ett konkret värde av det de gör i skolan. Det gör man genom att knyta an till vad som händer utanför klassrummets väggar. Målet är aktiva samhällsmedborgare med driv!
Maria Wiman berättar om olika projekt i sin undervisning där eleverna har mottagare utanför klassrummet. Det kan vara förskolebarn, pensionärer på äldreboende eller kommunpolitiker. Allt för att skapa en undervisning med som ökar engagemanget hos eleverna.
Maria blandar forskning med egna erfarenheter, visar vad som är viktigt att tänka på och möjliga arbetssätt. Hon tar med er på en resa som blandar skratt med allvar: Ingenting är omöjligt om man släpper in elevernas kreativitet. Med hjälp av verkliga mottagare utanför klassrummet, en gnutta mod, digitala verktyg och ett inkluderande arbetssätt blir skolan viktig på riktigt!

Maria Wiman Lärare Östra grundskolan, Huddinge kommun

7 sätt att äga världen

Andreas Ekströms föreläsning beskriver digitaliseringens sju största utmaningar och konfliktområden. Andreas visar dessutom vilka otroliga möjligheter som finns, mänskligt, socialt och affärsmässigt, för den som vill bidra till en verklig digital demokratisering i tider av faktaresistens, filterbubblor och falska nyheter.
Andreas talar inspirerande och intresseväckande om framtidens kultur, samhälle, ekonomi och de förändrande fenomen i samhället som kommer beröra såväl det offentliga som våra privatliv. Han riktar sitt strålkastarljus på både det positiva och det negativa – på stora möjligheter och potentiella hot. Det handlar om hur vi ska förstå den revolution vi lever mitt i, just nu.

Andreas Ekström Journalist och författare

15.15

Kaffe & avslut