Växjökonferensen

Föreläsare

På denna sida kommer vi allt eftersom presentera klara föreläsare för Växjökonferensen 2020.

Anmäl dig här

Karin Nygårds

Moderator 2020


Karin Nygårds är grundskollärare i främst svenska som andraspråk, men har blivit känd för sitt arbete med programmering i yngre åldrar. Genom TV, radio, böcker och mjölkpaketsbaksidor försöker hon utbilda barn och vuxna om hur den digitala världen är uppbyggd.

Fotograf: Severus Tenenbaum

Pär Johansson

Grundare av Glada Hudik-teatern

Torsdag 30/1
Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare. Han startade Glada Hudik - teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Pär visar i sitt arbete på hur individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att lyckas. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft.