Växjökonferensen

Föreläsare

Här presenterar vi stolt föreläsarna för Växjökonferensen 2018.

Anmäl dig här

Tilde Björfors

Forskare, cirkusdirektör och konstnär

Onsdag 31/1 - kl 11.00
Tilde Björfors, från Lund, är grundare av Cirkus Cirkör, regissör, konstnärlig ledare, cirkusdirektör och världens enda professor i nycirkus. År 2005 fick Tilde en professur i nycirkus vid Danshögskolan i Stockholm. Hon forskar i att överskrida gränser i gränsöverskridande verksamheter och forskningsprojekt. Tilde har regisserat ett flertal kritikerrosade nycirkusföreställningar som har turnérat både i Sverige och internationellt. Hon har, genom Cirkus Cirkör, utvecklat ett nationellt cirkuscentrum i Botkyrka söder om Stockholm. Idag är Cirkus Cirkör ett av världens ledande nycirkuskompanier. Foto: Emilia Jiménez-Bergmark

Anna Bengtsson

Specialpedagog och författare

Torsdag 1/2 - kl 12.45
Anna Bengtsson är en av författarna till boken EHM - Elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell. Anna arbetar som specialpedagog och arbetar dessutom med skolutvecklingsfrågor i egen regi i samarbetet Unacum - för skolutveckling.

Anna Ekström

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Onsdag 31/1 - kl 10.30
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lina Axelsson Kihlblom

Jurist och skolledare

Onsdag 31/1 - kl 16.00
Lina Axelsson Kihlblom har lång erfarenhet av ledarskap inom både näringsliv och skola. Idag är hon grundskolechef i Haninge kommun, har ingått i 2015 års skolkommission och anses vara en av de mest inflytelserika personerna i skolsverige. Tidigare har hon varit rektor för Ronnaskolan i Södertälje och uppmärksammades för sitt genomgripande och framgångsrika arbete förändringsarbete för att höja elevernas resultat. Lina Axelsson Kihlblom har skrivit två böcker. Våga leda skolan (2016) och självbiografin Kommer du att tycka om mig (2015). Foto: Johannes Frandsén

Sara Norrby Wallin

Moderator för Växjökonferensen 2018


Hej! Det är jag som modererar Växjökonferensen 2018. Jag driver företaget Bygga samarbete med missionen att hjälpa människor och organisationer att utveckla sitt samarbete och sin kommunikation. Det gör jag som moderator, utbildare och kommunikationskonsult. I min bakgrund finns lång erfarenhet av att arbeta med utbildning och utveckling, bland annat inom akademin och polisen. Ser fram emot att träffas!

Marita Friborg.

Barn och Utbildningschef, Töreboda kommun

Torsdag 1/2 - kl 09.15
Marita är barn och utbildningschef i Töreboda, en kommun med drygt 9000 invånare. I kommunens satsning mot år 2030 har ledorden trygghet, tillväxt och tillsammans valts som programförklaring. Maritas arbete har som första prioritet att skapa förutsättningar för verksamheten att ge barn och unga en optimal lärmiljö där just trygghet och studiero är hörnstenar. Marita har tillsammans med kommunens doktorand inom pedagogik - Hélène Jenvén – tagit fram ett fortbildningskoncept som sedan spridits till andra kommuner i Skaraborg.

Magnus Arvidsson

Rektor Kilenskolan, Töreboda kommun

Torsdag 1/2 - kl 09.15
Magnus är rektor för cirka 260 elever från förskoleklass till årskurs tre och tror på det relationsbaserade ledarskapet. Han ser att människors olika bakgrund, erfarenhet och värderingar är en tillgång i det gemensamma arbetet. I sitt ledarskap utgår han alltid ifrån att människor kan och vill påverka sin framtid. Magnus har utvecklat och förfinat det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar strukturerat och medvetet för att öka elevernas måluppfyllelse, trygghet och studiero. Vid sidan av sitt rektorsuppdrag är han även aktiv som utbildare.

Johanna Holst

Förstelärare Centralskolan, Töreboda kommun

Torsdag 1/2 - kl 09.15
Johanna är förstelärare på Töreboda Centralskola med ämnesinriktningen svenska och samhällsorienterande ämnen. I sitt försteläraruppdrag arbetar hon kommunövergripande utifrån Hélène Jenvéns forskning och kartläggningsmetod. Johanna deltar även i skaraborgssatsningen Fullföljda studier - genom trygghet och studiero. Att alla elever skall känna sig trygga och inkluderade i skolan och på så sätt få optimala förutsättningar för att lära och utvecklas ligger henne varmt om hjärtat.

Teresa Cerrato Pargman

Docent inom människa-dator interaktion, Stockholms universitet

Onsdag 31/1 - kl 15.15
Teresa Cerato Pargman är sedan 2003 docent på forskningsområdet människa-datorinteraktion på Stockholms universitet. Hennes fokus ligger på relationen mellan skrivandet och teknologin utifrån ett sociokulturellt och kritiskt perspektiv av litteratur samt användning av verktyg. Teresa har tidigare varit forskarassistent på Royal Institute of Technology och hennes avhandling “Collaborative networked activities: An instrumental approach to collaborative writing” har fått mycket positivt gensvar.

Carl-Henrik Adolfsson

Universitetslektor, Institutionen för utbildningsvetenskap, Linnéuniversitetet

Onsdag 31/1 - kl 13.45
Carl-Henrik Adolfsson är forskare och lärare i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Forskningsintresse berör framförallt utbildningsreformer och skolutveckling. I anslutning till dessa forskningsintressen medverkar Carl-Henrik i flera pågående forsknings- och samverkansprojekt.

Maria Kempe Olsson

Rektor och författare

Torsdag 1/2 - kl 12.45
Maria Kempe Olsson är en av författarna till boken EHM - Elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell. Maria arbetar som rektor på Bergsjöskolan och arbetar dessutom med skolutvecklingsfrågor i egen regi i samarbetet Unacum - för skolutveckling.

Ulrica Dahlén

Enhetschef för riktade insatser på Skolverket

Torsdag 1/2 - kl 10.30

Niklas Ammert

Professor i historia och dekan för Nämnden för lärarutbildning, Linnéuniversitetet

Onsdag 31/1 - kl 10.00
Niklas är dekan för Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet och professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik. Sedan 2014 är han affilierad till HERMES (Historical Experience, Representation, Media, Education, Society). University of Newcastle, Australien. Niklas undervisar främst i historiedidaktik inom lärarutbildningen och i historiedidaktiska kurser på avancerad nivå samt i Kulturarvsprogrammet.

Anna Lund

Docent i sociologi, Stockholms universitet

Torsdag 1/2 - kl 08.30
Anna Lund är docent i sociologi och verksam vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Kultursociologiska perspektiv och etnografiska arbetssätt kännetecknar hennes forskning. Hon är särskilt intresserad av ungas livsvillkor och forskar om skolframgång i det mångkulturella samhället. För tillfället deltar hon i ett projekt som studerar nyanlända och institutionella möjlighetsstrukturer.

Ulf Ellervik

Professor i bioorganisk kemi, Lunds Universitet

Torsdag 1/2 - kl 10.45
Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet. I sin forskning använder han kemi för att förstå hur cancerceller kommunicerar med andra celler. Det långsiktiga målet är att hitta ny behandling av tumörer. Ulf är även en engagerad kunskapsspridare inom kemins område, både för studerande och för allmänheten. 2011 debuterade han som populärvetenskaplig författare med boken Ond kemi, som fick det första pi-priset.

Torkel Klingberg

Professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet

torsdag 1/2 - kl 13.30
Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning om barns utveckling och träning av hjärnan befinner sig i den internationella frontlinjen. I september 2016 kom hans nya bok Hjärna, gener och jävlar anamma.

Olof Röhlander

Licensierad mental tränare, författare och har en bakgrund som elitspelare i bordtennis.

Torsdag 1/2 - kl 14.30
I januari 2016 släpptes Olofs fjärde bok, som heter Konsten att njuta av livet - och ändå få saker gjorda, och som också är titeln på Olofs pass med oss. Olof - som blev utnämnd till Årets Talare 2015 - utlovar energi till jobbet, samt inspiration och tankar om det goda livet och tiden vi lever i.

Matz Nilsson

Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund

Onsdag 31/1 - kl 13.00
Ordförande för Sveriges Skolledarförbund sedan 2012. Matz var tidigare skolchef i Malmö.  Foto: Martin Lindborg

Stefan Lund

Docent och Pro-dekan, Linnéuniversitetet

Torsdag 1/2 - kl 08.30
Stefan Lund är docent i pedagogik vid Centrum för kultursociologi, Institutionen för utbildningsvetenskap och Pro-dekan i Nämnden för lärarutbildning, Linneuniversitetet. I sin forskning har han särskilt intresserat sig för hur utbildningsreformer, skolans marknadisering och ungas utbildningsval samspelar med gymnasieutbildningens integrations och differentieringsprocesser.